Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 18.9.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18. syyskuuta. Loviisan kaupungille annettiin lausunto Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotuksesta. Lisäksi esityslistalla oli muun muassa evästyskeskustelun jatkaminen tulevan maakuntajohtajan johtajasopimuksesta.

Kokousasiat ja linkit päätösesityksiin:

Lausunto Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotuksesta(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan. Liiton lausunnossa todetaan, että kaavaratkaisu on pääperiaatteiltaan maakuntakaavan mukainen. Kaavaehdotuksessa on myös osin otettu huomioon kaavaluonnoksista valmisteluvaiheessa vuonna 2021 antamamme lausuntopalaute. Kaavassa on kuitenkin vielä tarkistamista vaativia kohtia muun muassa kauppaan sekä virkistys- ja suojelualueisiin liittyen.

Johtajien antamat lausunnot(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi: Projektin tilannekatsaus(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että liiton johto asettaa asiantuntijaryhmän ohjaamaan selvityksen valmistelua ja että asiaa käsitellään maakuntahallituksessa useamman kerran projektin edetessä.

Katsaus Uudenmaan liiton toiminnan painopisteisiin syyskaudella 2023(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Maakuntajohtajan tehtävän vaativuuden vahvistaminen ja johtajasopimuksen laatiminen(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan. Maakuntahallitus päätti jatkaa johtajasopimuksen käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa 9. lokakuuta.

KPMG:n erillisselvitykseen ja hallituksen päätöksiin pohjautuvien toimenpiteiden eteneminen(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Eron myöntäminen aluekehittämisen vastuualueen johtajalle(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitys(Siirryt toiseen palveluun)
Asiakohta päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle, jotta maakuntahallituksen jäsenet voivat paneutua ehdotukseen ja tehtyihin muutoksiin riittävän perusteellisesti.

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvontaan liittyvän toimintatavan muuttaminen(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että laillisuusvalvontaan liittyvät prosessikuvaukset tuodaan hallitukselle tiedoksi ja että viranhaltijapäätökset pidetään jatkossa pidempään nähtävillä liiton verkkosivuilla.

Hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen; Uudenmaan liiton itse toteuttamien EAKR-rahoitteisten hankkeiden vastuujohtaja(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivaltuuden enimmäismäärien vahvistaminen; Helsinki EU Officen johtaja(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Kuntaliiton yhteistyösopimuksen hyväksyminen(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Maakuntavaltuuston 12.9.2023 päätösten täytäntöönpano(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Ilmoitusasioita(Siirryt toiseen palveluun)
Esityksen mukaan.

Kokousaikataulu tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)
Päätettiin lisätä etäkokous 9.10.2023.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Päätöksenteko