Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 27.2.: Lausunto väyläverkon investointiohjelmasta

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27. helmikuuta.

Kokousasiat, linkit esityslistan esityksiin:

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024–2031(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon esityksen mukaan. Liitto esittää, että ohjelmaan lisätään Hanko–Hyvinkää-radan ja valtatien 25 korjaus- ja parannustoimenpiteitä sekä kantatien 51 parantamistoimenpiteitä. Hangon sataman kautta kulkevan liikenteen kasvava määrä sekä liikenneturvallisuus edellyttävät toimenpiteitä jo ohjelmakauden alkupuolella. Lisäksi tulee varmistaa Lahti–Loviisa-radan perusparantaminen, jotta Loviisan sataman kuljetukset voidaan siirtää mahdollisimman suurelta osin raiteille.

Kiireellisen lausuntoaikataulun vuoksi pöytäkirja tarkistettiin tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

Lausunto Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon esityksen mukaan. Lausunnossa todetaan, että ratalinjaus ja hanke ovat maakuntakaavan mukaisia. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Positiivisia vaikutuksia ovat seutujen kytkeytyminen ja siten työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä kuntien vetovoiman vahvistuminen asemanseutujen kehittyessä. Negatiivisia voivat olla uusien asema-alueiden kehittymisen epävarmuus, melun ja tärinän vaikutukset sekä ratalinjauksen estevaikutus. Jatkotyössä tulee kiinnittää huomiota yhteensovittamiseen muun suunnittelun kanssa sekä maakunnallisesti merkittävän ekologisen verkoston toimivuuteen.

Johtajien antamat lausunnot(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteiden edunvalvonta(Siirryt toiseen palveluun)

EU-hankevalmistelutuen käyttö 2021–2022(Siirryt toiseen palveluun)

EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin käynnistäminen(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntajohtajan esityksestä asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi päätöksentekoprosessin korjaamiseksi. Tämä tarkoittaa hankkeen tarjouskilpailun keskeyttämistä tässä vaiheessa.

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi(Siirryt toiseen palveluun)
Asia päätetiin jättää yksimielisesti pöydälle. Päätettiin, että keskustelua jatketaan maakuntahallituksen iltakoulussa.

Erillisselvitys liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallitus hyväksyi asiakohdan esityslistan päätösesityksen mukaan, mutta tarkensi yksimielisesti listatekstiä kappaleessa ”Suoritettu sisäinen tarkastus” siten, että kahdessa kohdassa mainitaan tekijä (muutokset lihavoituna):
– Tarkastuksen pohjalta va. hallintojohtaja totesi muun muassa, että yhteistyö tietopyynnössä mainittujen tahojen kanssa on ollut maakuntajohtajan toimivaltuuksien mukaista.
– Tarkastuksen yhteenvetona va. hallintojohtaja totesi, että Uudenmaan liiton toiminnassa ja määrärahojen käytössä on aina johdonmukaisesti noudatettu täyttä avoimuutta ja kyseisen tietopyynnön kohteena olevat toiminnat ovat laajalti ja avoimesti tiedossa osana liiton markkinointi- ja sidosryhmätoimintaa.

Lisäksi listatekstiin lisättiin seuraava maininta: Todetaan, että maakuntajohtajan sidonnaisuusilmoitusta on Uudenmaan liiton sidonnaisuusreksiterin tietojen mukaan täydennetty 23.1.2023.

Uudenmaan liiton hybridityön toimintaohje(Siirryt toiseen palveluun)
Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Tarkempi selvitys henkilöstön ulkomailla tekemästä työstä sekä toimintaohjeen tarkistaminen tuodaan tiedoksi maakuntahallitukselle.

Otto-oikeuden käyttäminen: va. hallintojohtajan hankintapäätös § 4/2023, Uudenmaan liiton juhlakirjan teettäminen(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallituksen jäsen Ulla Kaukola (sd, Vantaa) esitti, että va. hallintojohtajan tekemä hankintapäätös kumotaan. Minerva Krohn (vihr., Helsinki) kannatti esitystä. Äänestyksessä alkuperäinen päätösesitys hyväksyttiin äänin 7–5.

Kokousaikataulu tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Liisa Setälä

Hallintopäällikkö

+358 40 1681 989

Johdon ja päätöksenteon tuki, hankinta-asiat ja sopimukset, tiedonhallinta, tietosuojavastaava. Va. hallintojohtaja Inka Tikkasen varahenkilö.

Avainsanat:

Päätöksenteko