Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 30.1.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 30. tammikuuta.

Kokousasiat ja linkit esityslistan esityksiin:

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta saaneiden hankkeiden arviointi(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan liiton kansainvälisen yhteistyön tilannekatsaus(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin yhteenveto(Siirryt toiseen palveluun)
Lisäksi päätettiin jatkotoimenpiteistä. Maakuntahallitus jalkautuu Uudenmaan eri osiin ja jatkaa Science Meets Regions -prosessia seutujen toimijoiden kanssa. Samassa yhteydessä voidaan pitää maakuntahallituksen kokous. Science Meets Regions -prosessin tuottamia ehdotuksia toteutetaan jatkotoimilla ja konkretisoidaan näin Uusimaa-ohjelman kärkiin kohdistuvaa yhteistyötä. Pöydälle pantua maakuntahallituksen toimikunnat -toimintamallin valmistelua jatketaan tämä kokonaisuus huomioiden.

Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukunnan nimeäminen(Siirryt toiseen palveluun)

Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma -hankkeen toisen vaiheen perustaminen (Luoto 2)(Siirryt toiseen palveluun)

Johtajien antamat lausunnot(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja välittäväksi toimielimeksi nimeäminen(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimi asiakohdassa esittelijänä.

Erillisselvitys liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista(Siirryt toiseen palveluun)
Maakuntahallituksen jäsen Pirjo Komulainen (sd., Järvenpää) esitti puheenjohtajan kannattamana asiakohdan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Palautus hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelijänä on asian luonteen vuoksi oltava maakuntahallituksen puheenjohtaja. Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa uuden valmistelun pohjalta.

Maakuntavaltuuston kokouksen 13.12.2022 päätösten täytäntöönpano(Siirryt toiseen palveluun)

Ilmoitusasioita(Siirryt toiseen palveluun)

Valmistuneet julkaisut(Siirryt toiseen palveluun)

Kokousaikataulu tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Lisätty seuraavat korjaukset 31.1.:
– Science meets Regions -kohtaan on lisätty maininta jatkotoimenpiteistä.
– Lisätty maininta, että toimiston organisaatiota ja toimintamallia käsiteltäessä esittelijänä toimi maakuntahallituksen puheenjohtaja.
– Erillisselvitystä koskevaan asiakohtaan on lisätty maininta palautuksesta uudelleen valmisteltavaksi. Tiedotimme kokouspäivänä virheellisesti, että asia hyväksyttiin esityslistan esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Päätöksenteko