Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 30.1

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 30 januari.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Bedömning av projekten som fått stöd från anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)(Du går över till annan tjänst)

Lägesöversikt över Nylands förbunds internationella samarbete(Du går över till annan tjänst)

Sammandrag av Nylands Science Meets Regions-process(Du går över till annan tjänst)
Dessutom fattades beslut om fortsatta åtgärder. Landskapsstyrelsen besöker olika delar av Nyland och fortsätter processen Science Meets Regions med regionala aktörer. Samtidigt kan landskapsstyrelsen hålla möte. Förslag som uppstått via Science Meets Regions genomförs med fortsatta åtgärder och samarbetet kring spetsområdena i Nylandsprogrammet får konkreta former. Beredningen av den bordlagda verksamhetsmodellen för landskapsstyrelsens kommittéer fortsätter genom att beakta den här helheten.

Tillsättande av delegation för samarbete och intressebevakning i södra Finland(Du går över till annan tjänst)

Åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhetsförändring inom kreativa branscher – inrättande av projektets andra fas (Luoto 2)(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet i Nylands förbund och utnämnande till förmedlande organ(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsens ordförande var föredragare för den här ärendepunkten.

Särskild utredning om förbundets marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och företrädande samt om upphandlingar som gäller dessa(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsens ledamot Pirjo Komulainen (sd., Järvenpää) föreslog remitteringen med stöd av ordföranden. Förslaget godkändes enhälligt. På grund av sakens natur måste föredragaren vara landskapsstyrelsens ordförande. Behandlingen av ärendet kommer att fortsätta på nästa möte utifrån den nya beredningen.

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 13.12.2022(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Följande korrigeringar har tillsatts 31.1:
– Science meets Regions-punkten har fått ett tillägg om fortsatta åtgärder.
– Tillsatt omnämnande om att landskapsstyrelsens ordförande är föredragare när det gäller behandling av byråns organisation och verksamhetsmodell. 
– När det gäller den separata utredningen, har ett omnämnade om återställande till ny beredning tillsatts. På mötesdagen informerade vi felaktigt att ärendet godkändes enligt förslaget på föredragningslistan.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande