Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 29.11.: Uusimaa-ohjelma hyväksyttiin, lausunto kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksesta

Harmaalla pohjalla oranssi puhekupla, jonka sisällä megafoni.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 29. marraskuuta. Maakuntahallitus hyväksyi Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen maakuntavaltuuston käsittelyyn. Kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksesta päätettiin antaa liiton lausunto. 

Lisäksi hallitus evästi valtion ja Uudenmaan maakunnan kesken helmikuussa 2022 pidettävää aluekehittämisen keskustelua (ALKE-keskustelu).

Kokousasiat ja linkit esityksiin:

Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen hyväksyminen (valtuustolle)

Maakuntahallitus hyväksyi Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen maakuntavaltuuston käsittelyyn 14. joulukuuta. Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan kehittämisen tavoitteet nelivuotiskaudelle sekä vision ”Reilusti edellä”. Se tarkoittaa, että vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä

Uusimaa-ohjelma ja sen ympäristöselostus olivat lausunnoilla loka–marraskuussa. Lausuntoja saatiin 43 kappaletta. Ohjelmaa pidettiin kunnianhimoisena ja sen tavoitteita hyvin perusteltuina. 

Kehittämisehdotuksia saatiin muun muassa keskenään eritasoisista toimenpiteistä sekä kumppanien ja verkostojen roolien epäselvyydestä. Ohjelmaa ja ympäristöselostusta on kehitetty lausuntojen perusteella.

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan liiton lausunto kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta

Kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) luonnoksesta annetussa lausunnossa esitetään, että ensisijaisesti lain valmistelu tulee keskeyttää ja sen sijaan lainsäädäntöä tulee kehittää nykyistä lakia päivittämällä ja täydentämällä. 

Mikäli lain valmistelua jatketaan, Uudenmaan liiton mukaan maakuntakaavoituksen oikeusvaikutteista sisältöä ei tule rajata. Lisäksi pakollisesta kaupunkiseutusuunnitelmasta sekä uuden lain soveltamisesta taannehtivasti lainvoimaisiin maakuntakaavoihin on luovuttava.

Uudenmaan liitto on tehnyt asiassa kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa tiivistä yhteistyötä, ja se tukee kuntien lausunnoissaan esiin nostamia näkökulmia.

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valtion ja maakunnan väliset ALKE-keskustelut; Uudenmaan tavoitteet keskusteluissa

Maakuntahallitus evästi liiton toimistoa valtion ja Uudenmaan maakunnan kesken helmikuussa 2022 pidettävää aluekehittämisen keskustelua (ALKE-keskustelu) varten ja merkitsi tiedoksi valmistelut. 

Keskusteluteemat pohjautuvat Uusimaa-ohjelmaan ja niillä tavoitellaan maakunnan hiilineutraaliutta, TKI-toiminnan vahvistamista ja työllisyysasteen nousua.  

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen vuosille 2021–2025

Maakuntahallitus päätti valita eri tahojen edustajat maakunnan yhteistyöryhmään esityslistan ehdotusten mukaan ja lisäksi kohdassa 3, Alueen kehittämisen kannalta muut keskeiset tahot, MoniHeli ry:n edustajaksi valittiin Abdirahim Hussein, varalla Julie Breton.

Alueen kuntien ja Uudenmaan liiton edustajiksi valittiin seuraavat maakuntahallituksen jäsenet:

Markku Markula (pj), varalla Mia Laiho
Mirita Saxberg, varalla Matias Pajula
Mikko Piirtola, varalla Anssi Aura
Elin Blomqvist-Valtonen, varalla Sven Holmberg
Johannes Nieminen, varalla Martina Houtsonen
Ulla Kaukola, varalla Jari Sainio
Pia Lohikoski, varalla Ville Uusivuori
Leo Stranius, varalla Reetta Hyvärinen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (valtuustolle)

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Central Baltic Interreg 2021–2027 -ohjelman Suomen kontaktipisteen perustaminen Uudenmaan liittoon

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Uudenmaan kulttuuriympäristöjen suunnitelmallinen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (valtuustolle)

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Hallintosäännön täydennys sopimushallinnan osalta (valtuustolle)

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Yhteistyösopimus maksatustarkastuksista Etelä-Karjalan liiton kanssa

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntavaltuuston kokouskäytännöt valtuustokaudella 2021–2025 (valtuustolle)

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

Virkasuhteen määräajaksi päätettiin 1.1.2022–31.12.2023.

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: hallintojohtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

Virkasuhteen määräajaksi päätettiin 1.1.2022–31.12.2023.

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallintojohtaja Inka Tikkanen, puh. 040 554 5538

Avainsanat:

Päätöksenteko