Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 7.2.: Lausunnot ilmastopolitiikan ohjelmasta ja Kantvikin osayleiskaavasta

Uudenmaan maakuntahallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 7. helmikuuta edellisestä kokouksesta pöydälle jätetyt lausunnot Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta sekä Kirkkonummen Kantvikin osayleiskaavan valmisteluvaiheesta.

Lausunnossa ilmastopolitiikan suunnitelmasta otetaan kantaa kuntien ja alueiden ilmastotyön riittävän resursoimisen puolesta ja toivotaan vahvempaa tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Kantvikin osayleiskaavasta todetaan, että sen tavoitteet ja suunnittelun periaatteet ovat pääosin hyvät, mutta kaavaratkaisut eivät ole täysin maakuntakaavan mukaisia. Uudenmaan liitto esittää tehtäväksi tarkistuksia ja täydennyksiä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville.

Maakuntajohtaja lisäsi uutena asiana esityslistalle kohdan Ilmoitusasiat, jossa hän esitteli maakuntahallitukselle suunnitelmaa maaseutuohjelman alueellisen rahoituksen jaosta 2022.

Kokousasiat ja linkit esityslistan esityksiin:

Lausunto ympäristöministeriölle Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Maakuntajohtajan esityksestä lausunnon kohtaan 2b lisättiin yksimielisesti maininta:

Uudenmaan liitto pitää tärkeänä edistää ekologisen ja päästöttömän liikenteen yleistymistä erilaisten ratkaisuja kehittävien ja kysyntää lisäävien taloudellisten ohjauskeinojen avulla. Samalla on edistettävä vaihtoehtoisten polttoaineiden ja niiden infrastruktuurin kehittymistä ja käyttöönottoa. Jo lähivuosina on tehostettava sähköautojen latausinfran kehittämistä.

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lausunto Kirkkonummen Kantvikin osayleiskaavasta; valmisteluvaihe

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lisäys esityslistalle: Ilmoitusasiat

Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelma maaseutuohjelman alueellisen rahoituksen jaosta 2022

Uudenmaan liitto on huolissaan suunnitelmista leikata merkittävästi EU:n maaseudun kehittämisrahoitusta Uudenmaan ja koko Etelä-Suomen osalta. Rahanjakoa pyritään perustelemaan sellaisilla indikaattoreilla, jotka ovat Uudellemaalle ja Etelä-Suomelle epäedullisia. 

Jos maaseudun kehittämisrahoitusta leikataan Uudenmaan osalta, toistuisi sama kehitys, jonka näimme jo EU:n rakennerahastovaroissa, eli tulonsiirto Uudeltamaalta Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455
Pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja Inka Tikkanen, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 554 5538

Avainsanat:

Päätöksenteko