Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Science Meets Regions -ohjelma päätökseen – Yhteistyöllä ja aluepolitiikan suunnanmuutoksella kohti hyvää tulevaisuutta

Uudenmaan liiton ja Euroopan komission logot sekä violetti tausta, jolla on viivoja. Violetilla taustalla lukee Uudenmaan cience meet regions. Vaikuttajafoorumin päätösseminaari. #ScienceMeetRegions #Uusimaa ja #EUsci4Regio

Uudenmaan liitto käynnisti alkuvuodesta 2022 Uudenmaan Science Meets Regions -ohjelman. Tiivis projekti saatiin vuoden aikana päätökseen, ja sen tulokset näkyvät.

Science Meets Regions -ohjelma oli alkusysäys siihen, miten Uudenmaan alueella voidaan jatkossakin kehittää koko Suomen hyvinvointia ja tuottaa kestävää kasvua. Ohjelma oli myös kansainvälisellä tasolla täysin uudenlainen tapa kehittää maakuntaa: prosessin tarkoituksena oli pohjustaa kunnianhimoisempaa, uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria eri alojen vaikuttajien kanssa.

Uudenmaan alueella on ainutlaatuinen potentiaali innovatiiviselle kestävälle kasvulle. Uusimaa on ollut myös Euroopan ja koko maailman kärjessä monissa kansainvälisissä vertailuissa. Uudenmaan vahvuudet liittyvät hyvinvointiin, väestön korkeaan koulutustasoon ja innovointiin.

Maakunnassa on kuitenkin myös kehitettävää, esimerkiksi alueen kestävässä kehityksessä ja työllisyydessä. Uudenmaan vahvuuksien ja mahdollisuuksien käyttö edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kesken. Kansallisesti se edellyttää myös aluepolitiikan resurssoinnin reipasta siirtämistä metropolialueelle.

Ohjelman avulla Uudenmaan kärkitavoitteet ovat saavutettavissa

Jotta maakunta ja koko Suomi voivat uudistua, Uudenmaan Science Meets Regions -ohjelma edisti aikaisemmin laaditun Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteiden saavuttamista tietoon perustuvan päätöksenteon keinoin.

Ohjelma oli suunnattu Uudenmaan päättäjille sekä sidosryhmille yksityiseltä ja julkiselta sektorilta: teollisuuden, palveluiden ja muun yritystoiminnan sekä tieteen, taiteen ja julkishallinnon ylimmälle johdolle, avaintekijöille ja muille edelläkävijöille, jotka työskentelevät niin Uudenmaan tavoitteiden kuin haasteiden parissa.

– Uudenmaan kärkitavoitteet ovat kunnianhimoiset ja niiden ratkaiseminen vaatii uusia yhteistyön keinoja. Kokosimme vuoden 2022 aikana yhteen vaikuttajafoorumeja, joissa oli mukana niin EU-toimijoita kuin monipuolisesti alueemme edustajia ja toimijoita, Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen avaa toimintatapaa ja jatkaa:

– Science Meets Regions -prosessi on kirkastanut sen, että Uusimaa-ohjelman tavoitteet ovat maakuntamme tulevaisuuden kannalta oikeansuuntaisia. Tulevaisuuden Suomen menestyminen edellyttää ymmärrystä siitä, että koko maamme kasvun mahdollisuudet kumuloituvat ennen kaikkea tiheään asutuilla kasvualueilla.

Yhteisellä, pitkäjänteisellä ja systemaattisella tekemisellä näytämme mallia myös muulle maailmalle.

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja

Uudellamaalla on kaikki mahdollisuudet saavuttaa kärkitavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Uudenmaan toimijat tekevät tällä hetkellä yhteistyötä monella tasolla, ja Science Meet Regions -ohjelman avulla tulevaisuuden luomiseen löydettiin uusia yhteistyön väyliä.

Kunnianhimolla, rohkealla kokeilemisella sekä käytännön ja tieteen yhdistävillä päätöksillä luomme koko maakuntaan hiilineutraaliutta, investointeja ja työpaikkoja! Käytännön työ on jo aloitettu.

Science Meets Regions -kokonaisuus tehtiin yhteistyössä Euroopan komission Joint Research Centerin kanssa. Ohjelman pidemmän aikavälin tavoitteita ovat tieteen ja eri alojen kokemusperäisen tiedon yhdistämät innovaatiot.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 455