Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa-kaava 2050 pääosin voimaan – Suurin osa valituksista hylättiin

Ihmisiä katselemassa merelle syksyisessä maisemassa. Kuvan päällä logo, jossa teksti Uusimaa-kaava 2050.

Helsingin hallinto-oikeus on 24.9. antamillaan kolmella päätöksellä hylännyt pääosan Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden hyväksymiseen kohdistuneista valituksista. Kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokielto ei ole enää voimassa hylättyjen valitusten osalta. 

Hallinto-oikeus kumosi luonnonsuojeluyhdistysten valituksista maakuntakaavoja koskevat päätökset siltä osin kuin niillä oli kumottu aiemmissa maakuntakaavoissa olevia Natura 2000 -alueita koskevia merkintöjä ja luonnonsuojelualueita koskevia merkintöjä. Aiemmissa maakuntakaavoissa esitetyt mainitut suojelumerkinnät jäivät siten voimaan. 

Hallinto-oikeus kumosi lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen valituksesta osan kaavamääräyksestä, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Maakuntakaavalla oli määrätty, että näillä alueilla seudullisia vaikutuksia on vasta vähintään 10 000 k-m2:n suuruisella vähittäiskaupan myymälällä. 

Valtaosa valituksista hylättiin

Muilta osin valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat siten esimerkiksi Luoma-Mankin alueelle osoitettuun raskaan raideliikenteen varikkomerkintään kohdistuneet valitukset, Vartiosaaren ja Kulosaaren alueen tiivistämisen mahdollistavia kaavamerkintöjä koskeneet valitukset, Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin kaavaratkaisua koskenut valitus sekä uutta rakentamista Histan, Myntinmäen sekä Lempolan alueilla koskeneet valitukset. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kolmella eri päätöksellä Helsingin seudun, Itä-Uusimaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavat, jotka yhdessä ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihemaakuntakaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu korvaamaan Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. 

Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tulevan voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määräsi 22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty.

> Helsingin Hallinto-oikeuden tiedote(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 5249186

Avainsanat:

Maakuntakaava