Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa nappasi Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksen jo toistamiseen

Markku Markkula vuoden 2012 palkintopysti kädessään.

Uusimaa on valittu Euroopan yrittäjyysalueeksi 2021–2022. Euroopan alueiden komitean kuudelle EU-alueelle myöntämän tunnuksen teemana on tällä kertaa ”Yrittäjyys ja kestävä elpyminen”. Uusimaa on ainoa eurooppalainen alue, joka on palkittu jo kaksi kertaa. Aiemman tunnustuksensa se sai ensimmäisten alueiden joukossa vuonna 2012.

Muut tänä vuonna palkitut alueet ovat Castelo Brancon kunta Portugalista, Gabrovon kunta Bulgariasta, Madridin alue Espanjasta, Provence-Alpes–Côte d’Azurin alue Ranskasta ja Sleesian alue Puolasta.

Palkitut alueet Euroopan elpymisen johtotähtiä

Alueiden komitea antaa palkituille alueille tunnustusta Euroopan elpymisen johtotähtinä. Vaikka kriisi on koetellut näitä alueita ankaralla kädellä, ne ovat osoittaneet, että kriisi voi olla myös tilaisuus muuttaa talouskehityksen kurssia, tunnustuksen kriteereissä mainitaan.

Uudenmaan yrittäjyysvuoden tavoite on tukea vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas nosti virtuaalisessa palkintojen julkistustilaisuudessa Uudenmaan ilmastotavoitteet valokeilaan.

– Palkinto myönnetään Uudellemaalle sen digitalisaation vauhdittamiseen ja kestävyysajatteluun perustuvasta kasvumallista, jolla tähdätään ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Visiot ja alueellinen johtajuus auttavat Eurooppaa kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa. Onnittelen Uudenmaan aluetta ja kaikkia työssä mukana olleita. Pioneerialueena olette rakentamassa eurooppalaista menestystarinaa, totesi Tzitzikostas.

Uudellamaalla on erityisen vahvaa näyttöä yrittäjyyskoulutuksen alalla. Vuoden 2012 tunnustus tuli nuorille yrittäjille tarjotusta tuesta. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin Uusimaa on luonut EU:n muihin alueisiin verrattuna ihanteellisen ympäristön tulevaisuuteen suuntaaville, kestävyysperiaatteita painottaville uuden sukupolven yrittäjille, jotta nämä uskaltavat ottaa seuraavan askeleen ja edistää osaamisellaan sosiaalista ja taloudellista muutosta, valintaperusteissa todetaan. Näitä ponnisteluja aiotaan edelleen jatkaa.

Pandemiasta selviäminen ja ilmastoasiat fokuksessa

Vuonna 2012 Uudellamaalla järjestettiin yli sata tapahtumaa yrittäjyyden edistämiseksi erityisesti nuorten keskuudessa. Nyt uutta palkintoa vastaanotettaessa tilanne on toisenlainen koronapandemian ja ilmastokriisin takia.

– Vuosikymmenen jälkeen olemme osoittautuneet tulevaisuuteen suuntautuvaksi alueeksi vaikeimman ajan keskellä. Tunnustus tarjoaa Uudellemaalle tilaisuuden tarttua uusiin haasteisiin ja tehdä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteistyötä vihreän, digitaalisen ja yrittäjyysmyönteisen tulevaisuuden rakentamiseksi, painotti Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula.

Yrittäjyysvuoden toimet kytkeytyvät tiiviisti Uudenmaa älykkään erikoistumisen strategiaan sekä Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaan.  

– Olemme oppineet, että ilmastomuutoksen hallinta vaatii suunnattoman paljon yhteistoimia, innovaatioita, ja myös investointeja. Olemme Uudellamaalla valmiita virittämään laaja-alaista yhteistyötä sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Meillä on paljon annettavaa muulle EU:lle ja myös globaalisti. Kannustan liittymään ponnisteluihin, totesi Markkula.  

Euroopan alueiden komitean esittelyvideo Uudestamaasta:

Markku Markkulan videotervehdys: 

Lisätietoja:

Kuvassa maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula vuoden 2012 palkintopysti kädessään.

Fakta: Euroopan yrittäjyysaluetunnustus

Euroopan yrittäjyysalue -hankkeessa etsitään ja palkitaan joka vuosi EU:n alueita, jotka toteuttavat erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa. Alueille, joilla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus. Tunnustus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Nyt myönnetyt tunnustukset kattavat poikkeuksellisesti kahden vuoden jakson. Valintalautakunta päätti koronakriisiin vuoksi yhdistää vuoden 2020 ja 2021 haut, jotta alueille voitiin antaa tilaisuus uudistaa strategiansa muuttuneeseen tilanteeseen soveltuvaksi.

Valintalautakunta, joka koostuu alueiden komitean jäsenistä ja EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja alueellisten järjestöjen edustajista, seuraa ja kommentoi palkittujen alueellisten strategioiden toteuttamista vuosien 2021 ja 2022 ajan.             

Fakta: Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien toimielin. Sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota.

Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin.

Alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan.

Avainsanat:

Kansainvälisyys