Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland tog redan för andra gången hem utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

På bilden: Markku Markkula.

Nyland har utsetts till 2021–2022 års europeiska entreprenörsregion. Utmärkelsen, som delas ut av Europeiska regionkommittén och som gick till sex regioner inom EU, hade denna gång som tema ”Entreprenörskap för en hållbar återhämtning”. Nyland är den enda region i Europa som har belönats två gånger redan. Första gången Nyland fick priset var år 2012, då bland de första att få utmärkelsen någonsin.

De andra vinnande områdena i EU är kommunen Castelo Branco i Portugal, kommunen Gabrovo i Bulgarien, regionen Madrid i Spanien, regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur i Frankrike och regionen Schlesien i Polen.

De prisbelönta regionerna är ledstjärnor för europeisk återhämtning

Regionkommittén vill lyfta fram de prisbelönta regionerna som ledstjärnor för hållbar återhämtning i Europa. De områden som utsetts till europeiska entreprenörsregioner 2021–2022 har alla drabbats hårt av krisen, men har uppvisat en anmärkningsvärd förmåga att nyttja den som ett tillfälle att styra om sin ekonomiska utveckling.

Nyland har som mål att som årets entreprenörsregion stödja grönt och digitalt företagande. Under den virtuella prisutdelningen lyfte Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas fram de nyländska klimatmålen

– Regionen Nyland belönas för sin nya tillväxtmodell, baserad på snabb digitalisering och hållbarhet, som syftar till att klimatneutralitet uppnås senast år 2035. Detta är vad Europa kan uppnå med en vision och ett regionalt ledarskap. Vi vill gratulera Nyland och alla som deltagit i arbetet. Ni är pionjärer som omdefinierar gränserna för regional och europeisk framgång, sade Tzitzikostas.

Nyland är särskilt framstående när det gäller utbildning i företagande. Redan år 2012 tilldelades regionen utmärkelsen just för sina betydande insatser för att främja unga företagare. Nästan tio år senare har regionen siktet inställt på att skapa idealiska förutsättningar för att den framtidsorienterade och hållbarhetsdrivna nya generationen företagare ska kunna ta utvecklingen till nästa nivå och bidra med sin kompetens till en djupgående social och ekonomisk omställning, konstateras det i prismotiveringarna. Så har Nyland för avsikt att göra även i fortsättningen.

Fokus på livet efter pandemin och på klimatfrågorna

År 2012 ordnades det över hundra evenemang för att främja företagande i Nyland, framför allt bland de unga. När Nyland nu på nytt tar emot ett pris medför effekterna av pandemin och klimatkrisen att situationen är en annan.

– Ett decennium senare har vi visat oss vara ett framtidsinriktat område, den synnerligen svåra tiden till trots. Utmärkelsen ger Nyland tillfälle att gripa sig an nya utmaningar och att på lokal och internationell nivå samarbeta i syfte att bygga upp en grön, digital och företagarvänlig framtid, påpekade Markku Markkula, som är ordförande för Nylands landskapsstyrelse och för regionkommitténs finländska delegation.

Åtgärderna under året som entreprenörsregion har en stark koppling till Nylands strategi för smart specialisering och färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035.

– Vi har lärt oss att det krävs oerhört mycket samverkan, innovationer och också investeringar för att man ska kunna hantera klimatförändringen. I Nyland är vi redo att starta upp omfattande samarbete både lokalt och internationellt. Vi har mycket att ge det övriga EU och även globalt. Jag uppmuntrar alla att delta i satsningen, konstaterade Markkula.

Upplysningar:

Markku Markkula, ordförande för Nylands landskapsstyrelse och för regionkommitténs finländska delegation, tfn 050 464 2455, markku.markkula@aalto.fi

Lauri Ouvinen, Europeiska regionkommittén, pressekreterare, tfn +32 47 353 6887, Lauri.Ouvinen@cor.europa.eu

Fakta: Utmärkelsen för europeiska entreprenörsregioner

Europeiska entreprenörsregioner är ett projekt som varje år lyfter fram och belönar europeiska regioner med enastående och innovativa politiska strategier för företagande. De områden som har den mest trovärdiga, framåtblickande och lovande planen tilldelas utmärkelsen för årets europeiska entreprenörsregion. Utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen.

På grund av covid-19-pandemin tilldelas utmärkelsen undantagsvis för en tvåårsperiod. Mot bakgrund av den hälsomässiga och ekonomiska kris som råder beslutade juryn att slå samman 2020 och 2021 års ansökningsomgångar för att ge regionerna möjlighet att omarbeta sina regionala utvecklingsstrategier och anpassa dessa till de nya omständigheterna.

Juryn för utmärkelsen – som består av ledamöter i regionkommittén och företrädare för EU:s institutioner, arbetsmarknadsparterna samt lokala och regionala sammanslutningar – kommer att bevaka genomförandet av de prisbelönta regionala strategierna under åren 2021 och 2022 för att ge vinnarna en objektiv, utomstående syn på deras strategier och de framsteg som de gjort under året.   

Fakta: Europeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 27 medlemsstater.

Kommittén inrättades år 1994 genom Maastrichtfördraget och har i uppdrag att involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen rådfrågar kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner.

Alla 329 ledamöter och 329 ersättare i Europeiska regionkommittén måste vara antingen folkvalda eller politiskt ansvariga inför en folkvald församling i sina hemkommuner eller hemregioner.

Nyckelord:

Internationalism