Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa-ohjelma ja ympäristöselostus nähtäville – Luonnokset kommentoitavana 3.11. asti

Uusimaa-ohjelma on maakuntaohjelma, joka sisältää maakunnan vision vuoteen 2030 sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025. Ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnokset ovat nähtävillä ja lausunnoilla 3.11. saakka.

Uusimaa-ohjelman punaisena lankana elinvoiman, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lisääminen

Uusimaa-ohjelman visio vuodelle 2030 on ”Reilusti edellä”. Se tarkoittaa ohjelman painopisteiden mukaisesti ympäristöviisasta, menestyvää ja onnellisten Uuttamaata. Vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä:

– Meidän Uudellamaalla on oltava reilusti edellä muuta Suomea monissa asioissa, jotta maamme olisi kilpailukykyinen kansainvälisesti. Reiluus viittaa myös eettisen vastuuseemme, toteaa Uudenmaan liiton aluekehittämisen johtaja Juha Eskelinen.

Eskelisen mukaan emme kehitä aluettamme toteuttaaksemme itsekkäitä pyrkimyksiämme, vaan vastataksemme koko ihmiskunnan haasteisiin, tärkeimpänä niistä ilmastomuutoksen torjuminen.

– Me teemme ja jaamme kokemuksiamme ja saavutuksiamme. Tavoitteissa rima on asetettu riittävän korkealle, jotta joudumme todella kurkottamaan niihin yhdessä eri tahojen kanssa, hän toteaa.

Ympäristöviisaassa Uudessamaassa on Eskelisen mukaan tietysti kyse siitä, miten saamme kehityksen käännettyä niin, että hidastamme ilmaston lämpenemistä.

– Menestyvä Uusimaa edellyttää meidän taloudellisen pohjamme uudistamista sopusoinnussa ilmastonmuutoksen hillinnän kanssa. Sen ei tule olla myöskään ristiriidassa Onnellisten Uusimaa – tavoitteen suhteen. Vaikka onnellisuus on harsoinen tavoite, on se asia, joka viimekädessä on yksittäisen kansalaisen kannalta tärkeää, hän kuvailee.

Ohjelmaa on valmisteltu yhdessä

Uusimaa-ohjelmaa toteuttavat Uudenmaan kehittämistoimijat ennen kaikkea hankkeiden kautta. Ohjelma ohjaa maakunnalle osoitettavaa hankerahoitusta. Ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, maakunnan kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Ohjelman valmistelussa on huomioitu keskeiset kehittämislinjaukset ja strategiat globaalilta tasolta kuntatasolle. Ohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista Uudellamaalla.

Uusimaa-ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu ohjelman kanssa samanaikaisesti laaditussa ympäristöselostuksessa. Siinä arvioidaan Uusimaa-ohjelman yhteensopivuutta ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Lisäksi huomioidaan sukupuolinäkökulma.

Ajankohta on Eskelisen mukaansa strategiselle ajattelulle mitä otollisin, koska kaikki organisaatiot ja erityisesti kunnat tekevät suunnitelmiaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

– Olemme Uusimaa-ohjelmaa tehdessämme tutkineet ja käyttäneet kuntien strategioita hyödyksemme. Toivomme, että vastaavasti Uusimaa-ohjelma antaa aineksia kuntien omaan suunnitteluun.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman joulukuussa 2021.   

Uusimaa-ohjelma viimeistellään lausuntojen avulla

Uusimaa-ohjelman ja ympäristöselostuksen luonnoksista voi antaa lausunnon 3.11. mennessä. Lausunnon tekijä voi olla ohjelmasta kiinnostunut organisaatio tai kansalainen.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Halutessaan lausunnon voi vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Kaikki lausuntopalvelu.fi-osoitteessa annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan palvelussa.

Avainsanat:

Uusimaa-ohjelma