Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa-ohjelman valmistelu etenee työpajoissa

Kolme muistilappua, joissa puhekuplia, hahmoja ja idealamppu.

Uudenmaan kehittämistarpeista keskusteltiin noin 60 osallistujan voimin Uusimaa-ohjelman työpajassa perjantaina 19.3. Maakuntaohjelman kolme kehittämisen pääteemaa koskevat hyvinvointia, kilpailukykyä ja ympäristöä. Näitä teemoja työstettiin osallistujien kesken tarkemmin. Työpajassa onnistuttiin löytämään keskeisiä haasteita, tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ohjelmaan tulee sisällyttää.

Hyvinvoinnin osalta huolta herätti erityisesti yhteiskunnan polarisaatio ja eriarvoistuminen. Maakuntaohjelmassa hyvinvointia, tasavertaisuutta ja kilpailukykyä tulisi katsoa kokonaisuutena ja hyvinvointia edistää osaamisvarantoa lisäämällä. Uusimaa voisi toimia koko maan kansainvälistymisen ponnahduslautana

Talouden osalta lähivuosien haasteiksi tunnistettiin koronapandemiasta selviytyminen, kilpailu- ja innovaatiokyvykkyyden edistäminen ja työn murros. Tärkeimpänä tavoitteena pidettiin Uudenmaan yhteisen viestin muodostamista ja sen välittämistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Ympäristön osalta olennaisena pidettiin ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen liittyvien tavoitteiden konkretisointia. Tavoitteeksi asetettiin Uudenmaan edelläkävijyys kestävän kehityksen TKI-toiminnassa ja uudessa liiketoiminnassa. Uudenmaa alueiden erityispiirteet ja erilaiset vahvuudet tulee huomioida ohjelmassa.

Uusimaa-ohjelma tehdään yhdessä

Uusimaa-ohjelma on Uudenmaan elinvoiman, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävä maakuntaohjelma. Uusimaa-ohjelma kuvailee yhteisen tahtomme alueen tulevaisuuden suunnasta.

Vuoden lopussa valmistuvaa Uusimaa-ohjelmaa valmistellaan yhdessä kuntien, tutkimus- ja koulutuslaitosten, järjestöjen ja muiden Uudenmaan toimijoiden kanssa. Ohjelmaan saadaan näkökulmia eri ryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa, joita on kevään aikana järjestetty useita. Perjantaina 19.3. järjestetty työpaja oli avoin kaikille Uudenmaan kehittämisestä kiinnostuneille.

Ideoita ja ajatuksia ohjelmaan voi esittää koko vuoden ajan. Erityisasiantuntija Rosa Tuomeen voi olla yhteydessä, jos toivoo työpajan järjestämistä tai haluaa kertoa, mitkä asiat tulisi olla ohjelmassa mukana. Ohjelma tulee nähtäville syys-lokakuussa ja silloin Uusimaa-ohjelmasta voi antaa lausuntoja.

Lisätietoja:

Rosa Tuomi

Erityisasiantuntija

+358 50 563 0375

Ennakointi, koulutuspolitiikka, Uusimaa-ohjelma

Avainsanat:

Uusimaa-ohjelma