Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa panostaa EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Käsi sekä piirrettyjä keltaisia idealamppuja.

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön.

Euroopassa Uusimaa tunnetaan korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistyön veturina ja innovaatioiden edelläkävijänä. Kansainvälisestikin noteerattua huippuosaamista syntyy niin lukuisissa osaamisverkostoissa ja ekosysteemeissä kuin erilaisissa TKI-hankkeissa.

– Uudenmaan liitto haluaa löytää parhaat keinot alueen TKI-toiminnan voimakkaaseen vauhdittamiseen ja EU-tason toiminnan lisäämiseen, kertoo va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta.

– Käynnistämämme työn kautta etsimme tehokkaimpia keinoja tukea ja kasvattaa maakunnan roolia kansainvälisenä edelläkävijänä.

Euroopassa Uusimaa tunnetaan korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistyön veturina ja innovaatioiden edelläkävijänä.

Tavoitteena kasvattaa Uudenmaan TKI-toiminnan panostukset viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta

TKI-toimijoiden yhteistyön tiivistämisellä ja alueellisen kehittämistoiminnan vahvistamisella on merkittävä rooli siinä, että Uusimaa onnistuu vuoteen 2030 mennessä saavuttamaan hiilineutraaliuden, nostamaan tutkimus- ja kehittämispanostuksia viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä kasvattamaan maakunnan työllisyysastetta 80 prosenttiin. Näiden Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteutuminen on mahdollista vain kaikkien toimijoiden yhteistyöllä ja tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

Uudenmaan liitto on jo aiemmin tehnyt tiivistä yhteistyötä maakunnan TKI-toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on tuoda selkeämmin esiin se, mitä alueen toimijat jo tekevät sekä vahvistaa ja selkeyttää koko alueemme yhteistyötä erityisesti suhteessa EU:n tavoitteisiin, rahoitusohjelmiin ja kumppanuuksiin.

Tilannekuvasta tulevaisuuden TKI-tiekarttaan

Syksyn ja talven aikana tehtävä työ koostuu nykytilaa kartoittavasta tilannekuvasta ja tulevaisuuteen suuntaavasta tiekartasta. Uudenmaan tutkimus- ja kehityspanostusta sekä EU-rahoituksen saantia tarkastellaan suhteessa muihin eurooppalaisiin edelläkävijäalueisiin. Yhteisen vision ja tiekartan laatimiseen kutsutaan laaja joukko alueen TKI-toimijoita kyselyiden, haastattelujen ja pyöreän pöydän keskustelujen muodossa.

Uudenmaan TKI-toimijoita halutaan mukaan hahmottamaan strategista tilannekuvaa sekä suunnittelemaan, miten maakunnan TKI-toiminnassa vastataan EU:n tavoitteisiin ja päästään yhä paremmin kiinni strategisiin rahoitusohjelmiin.

Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse alihankkijanaan aluekehitykseen keskittyvä MDI.

– Tulevien kuukausien aikana kutsumme lukuisia alueen toimijoita mukaan strategiatyöhön, sanoo johtaja Veera Mustonen Spinverseltä.

– Taustatutkimuksen ja sidosryhmien osallistamisen kautta luodaan kokonaiskuva siitä, mikä on Uudenmaan tämänhetkinen tilannekuva ja miten erityisesti EU-tasoista TKI-toimintaa voitaisiin kasvattaa nykyisestä tulevina vuosina.

Työ valmistuu ja tulokset julkaistaan vuoden 2024 alkupuolella.

Tulevien kuukausien aikana kutsumme lukuisia alueen toimijoita mukaan strategiatyöhön.

Veera Mustonen, Spinverse

Lisätietoja:

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö

Spinverse:

Veera Mustonen, johtaja, puh. 040 508 4022, veera.mustonen@spinverse.com

MDI:

Janne Antikainen, kehitysjohtaja, puh. 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi