Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland satsar på forskning och innovation på EU-nivå

I Nyland syftar man till att stärka spetskompetensen samt att få investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) från EU-nivå. Landskapets FoUI-aktörer bjuds in i arbetet med färdplan.

I Europa är Nyland känt som lokomotiv för ett högklassigt forsknings- och utvecklingsarbete samt som föregångare för innovationer. Sådan internationellt noterad spetskompetens uppstår såväl i otaliga kompetensnätverk och ekosystem som i olika FoUI-projekt.

– Nylands förbund vill hitta de bästa metoderna för att kraftigt påskynda regionens FoUI-verksamhet och öka verksamheten på EU-nivå, berättar tf landskapsdirektör Juha Eskelinen från Nylands förbund.

– Genom det arbete vi startat försöker vi hitta effektivare sätt att stödja och öka landskapets roll som en internationell föregångare.

I Europa är Nyland känt som lokomotiv för ett högklassigt forsknings- och utvecklingsarbete samt som föregångare för innovationer.

Målet är att öka satsningarna på Nylands FoUI-verksamhet till fem procent av bruttonationalprodukten

Att förtäta samarbetet mellan FoUI-aktörer och förstärka den regionala utvecklingsverksamheten har en betydande roll i att Nyland fram till 2030 lyckas med att uppnå klimatneutralitet, höja satsningarna på forskning och utveckling till fem procent av bruttonationalprodukten samt att öka landskapets sysselsättningsgrad till 80 procent. Uppnåendet av dessa målsättningar i Nylandsprogrammet är möjligt endast genom att alla aktörer samarbetar och genom ett informerat beslutsfattande.

Nylands förbund har redan tidigare haft ett tätt samarbete med landskapets FoUI-aktörer.

Målet är att tydligare föra fram det arbete som regionala aktörer redan gör samt att förstärka och förtydliga samarbetet i hela vår region i synnerhet i förhållande till EU:s målsättningar, finansieringsprogram och partnerskap.

Från lägesbild till framtida FoUI-färdplan

Arbetet som görs under hösten och vintern består av en lägesbild som kartlägger nuläget och en framtidsorienterad färdplan. Nylands satsningar på forskning och utveckling samt möjligheter att få EU-finansiering granskas i förhållande till andra europeiska föregångarregioner. Till arbetet med att upprätta en gemensam vision och färdplan bjuds in en stor skara regionala FoUI-aktörer i form av enkäter, intervjuer och rundabordsdiskussioner.

Målet är att få Nylands FoUI-aktörer att delta i att utarbeta en strategisk lägesbild samt planera hur landskapets FoUI-verksamhet svarar på EU:s mål och hur man får ännu bättre möjligheter att få finansiering från strategiska finansieringsprogram.

För att upprätta en lägesbild och färdplan har man valt konsultbyrån Spinverse som har specialiserat sig på EU-finansiering och innovationer. Konsultbyråns underleverantör är MDI, konsultbyrå för regionutveckling.

– Under de kommande månaderna kommer vi att bjuda in ett stort antal regionala aktörer till strategiarbetet, säger direktör Veera Mustonen från Spinverse.

– Genom bakgrundsmaterial och intressentgruppernas deltagande skapar vi en helhetsbild av Nylands nuvarande lägesbild och hur i synnerhet FoUI-verksamheten på EU-nivå kan ökas från nuvarande nivå under de kommande åren.

Arbetet färdigställs och resultaten publiceras i början av år 2024.

Under de kommande månaderna kommer vi att bjuda in ett stort antal regionala aktörer till strategiarbetet.

Veera Mustonen, Spinverse

Ytterligare upplysningar:

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete

Spinverse:

Veera Mustonen, direktör, tfn 040 508 4022, veera.mustonen@spinverse.com

MDI:

Janne Antikainen, utvecklingsdirektör, tfn 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi