Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Auta kehittämään koulutusta Uudenmaan työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin

Metron liukuportaat ylhäältä alas päin kuvattuna.

Etsimme näkemyksiä siitä, millaista osaamista eri ammattialoilla tarvitaan vuonna 2030. Alueelliseen osaamistarvekyselyyn vastaamalla auttaa kehittämään koulutusta oman alueen työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisessa koulutussuunnittelussa, koulutuksen rahoittamisessa ja ammattibarometrin kehittämisessä.

– Haluamme kuulla, millaista osaamista Uusimaa tarvitsee alallasi tai yrityksesi keskeisillä ammattialoilla. Kyselyn vastaukset edistävät koulutuksen suuntaamista oikeaan suuntaan, kertoo erityisasiantuntija Henna Hyytiä Uudenmaan liitosta.

Alueiden tuloksia käsitellään maakuntien työpajoissa. Tuloksia julkaistaan aikanaan myös Opetushallituksen verkkosivuilla.

– Vastauksia toivotaan eri alojen opettajilta, yrittäjiltä, alalla työskenteleviltä, oppilaitoksilta ja alojen järjestöiltä, Hyytiä sanoo.

Kyseessä on historian ensimmäinen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen alueellinen osaamistarvekysely, joka toteutetaan yhteistyössä maakuntaliittojen ja Osaamisen ennakointifoorumin kanssa. Uudenmaan liitto jakaa Uudellamaalla kyselyä yhdessä Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarin kanssa.

Vastaa Uudenmaan osaamistarvekyselyyn

Kaikki kyselyssä mukana olevat ammattialat löytyvät yhden ja saman kyselylinkin takaa. Kyselyyn on valittu pahiten työvoimapulasta kärsiviä ammattialoja. Valitut ammattialat on koottu yhteistyössä alueellisten ennakointiasiantuntijoiden kanssa.

Kyselyn voi täyttää useampaan kertaan, jos haluaa ottaa kantaa useampaan kuin yhteen ammattialaan. Kannattaa keskittyä itselle tai alueelle merkityksellisimpiin ja kiinnostavimpiin ammattialoihin. Kyselyyn vastaamiseen menee 10–20 minuuttia.

Kyselyyn vastaamisen voi tarvittaessa keskeyttää ja palata vastaamiseen myöhemmin. Vastausten tallentaminen onnistuu jokaisella vastaussivulla. Osan kysymyksistä voi myös ohittaa.

Kyselyssä mukana olevat ammattialat:

Avainsanat:

ElinkeinotEnnakointi