Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Vaikuttaminen EU:n ennallistamisasetuksen kuudenteen artiklaan

EU ja sen jäsenmaat ovat biodiversiteettistrategiassa sitoutuneet saattamaan luonnon monimuotoisuuden elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on täsmennetty valmisteilla olevaan ennallistamisasetukseen.

Suomessa huolta herättää asetuksen kaupunkeja koskeva kuudes artikla, joka asettaa keskenään hyvin erilaisille eurooppalaisille kaupungeille samat jäykät velvoitteet. Tavoite luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sinänsä on tärkeä, ja sitä toteutetaan jo monin tavoin kansallisesti ja paikallisesti.

Nykyisessä muodossaan kuudes artikla vaikeuttaisi merkittävästi kaupunkien kestävää kasvua ja johtaisi päinvastoin jopa luonnon ja ilmaston kannalta haitalliseen kaupunkirakenteen hajautumiseen.

Korjausehdotukset artiklaan 6

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot julkaisivat yhteisen kannanoton tammikuussa 2023. 

  • Ensisijaisesti artiklaa tulee muokata yleispiirteisemmäksi niin, että se asettaa nyt esitettyä yleisemmällä tasolla selkeät tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kaupunkimaisilla alueilla ja edellyttää kansallisia toimia.
  • Lisäksi artiklan määritelmät ja siinä asetetut velvoitteet tulee selkeyttää ja niiden vaikutukset arvioida.

Jos lähtökohtana kuitenkin on tämänhetkinen muotoilu, ehdotetaan siihen seuraavia muutoksia: 

  1. Artiklan velvoitteet tulee kohdistaa vain sellaisiin kaupunkialueisiin, joissa viheralueiden määrä jää tai putoaa alle unionin määrittelemän vähimmäistason.
  2. Velvoitteita ei tule sitoa yksittäisiin kaupunkeihin, hallinnollisiin rajoihin ja prosenttiosuuksiin niiden kokonaispinta-alasta.
  3. Luonnon monimuotoisuuden edistämistä tulee ohjata viheralueiden laadun kautta, ei pelkkään kunnan kokonaispinta-alaan perustuvilla prosenttilisäyksillä.

Mikä ennallistamisasetus?

  • Euroopan komissio julkaisi kesällä 2022 ehdotuksensa ennallistamisasetuksesta, jonka tavoitteena on parantaa luonnon tilaa ja monimuotoisuutta. 
  • Ennallistamisasetuksen kuudes artikla koskee kaupunkeja. Suomessa artiklan piirissä olisi 63 kuntaa.   
  • Uudellamaalla artiklan piiriin kuuluisi puolet kunnista: Hanko, Raasepori, Lohja, Karkkila, Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää ja Porvoo.  
  • Ennallistamisasetuksen käsittely etenee seuraavaksi EU-tasolla. Uudenmaan liitto pyrkii yhdessä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan kuudennen artiklan sisältöön kevään 2023 aikana.

Ennallistamisasetus muualla verkossa:

Sivu päivitetty viimeksi: 25.1.2023