Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Vaikuttaminen EU:n ennallistamisasetuksen kuudenteen artiklaan

EU ja sen jäsenmaat ovat biodiversiteettistrategiassa sitoutuneet saattamaan luonnon monimuotoisuuden elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on täsmennetty valmisteilla olevaan ennallistamisasetukseen ja sen kaupunkeja koskevaan kuudenteen artiklaan.

Komission ehdotuksessa keskenään hyvin erilaisia eurooppalaisia kaupunkeja koskisivat samat jäykät velvoitteet. Suomessa tämä vaikeuttaisi kaupunkien kestävää kasvua ja johtaisi jopa luonnon ja ilmaston kannalta haitalliseen kaupunkirakenteen hajautumiseen. Tavoite luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sinänsä on tärkeä ja toteutuu jo monin tavoin kansallisesti ja paikallisesti.

Syksyllä 2023 käynnistyivät komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut eli trilogit ennallistamisasetukseen tehtävistä muutoksista. Kaupunkeja koskevasta osuudesta neuvosto ja parlamentti ovat esittäneet keskenään yhteneviä muutoksia, joilla otettaisiin paremmin huomioon kaupunkien erilaisuutta.

Korjausehdotukset artiklaan 6

Suomen suurimmat kaupungit, useat maakuntien liitot ja Suomen Kuntaliitto ovat ilmaisseet vakavan huolensa asetusluonnoksen sisällöstä. Yhteinen kannanotto julkaistiin toukokuussa ja sen allekirjoittajien joukko laajeni kesäkuussa 2023. 

Ehdotamme, että artiklaa 6 muokataan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Artiklaan tulee jättää enemmän joustavuutta paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiselle.
  • Tarvitaan kynnysarvo kaupunkien viherpinta-alan säilyttämis- ja lisäämisvelvoitteille.
  • Kaupunkien biodiversiteettiä ja vihreää infrastruktuuria tulee lisätä kaikissa jäsenvaltioissa.

Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot julkaisivat yhteisen kannanoton tammikuussa 2023. 

  • Euroopan komissio julkaisi kesällä 2022 ehdotuksensa ennallistamisasetuksesta, jonka tavoitteena on parantaa luonnon tilaa ja monimuotoisuutta. 
  • Ennallistamisasetuksen kuudes artikla koskee kaupunkeja. Suomessa artiklan piirissä olisi 63 kuntaa.   
  • Uudellamaalla artiklan piiriin kuuluisi puolet kunnista: Hanko, Raasepori, Lohja, Karkkila, Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää ja Porvoo.  
  • Ennallistamisasetuksen käsittely etenee seuraavaksi EU-tasolla. Uudenmaan liitto pyrkii yhdessä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan kuudennen artiklan sisältöön.

Sivu päivitetty viimeksi: 15.1.2024