Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Påverkan i fråga om artikel 6 i EU:s restaureringsförordning

EU och dess medlemsländer har i strategin för biologisk mångfald förbundit sig till att vända den biologiska mångfaldens utveckling i en positiv riktning före 2030. Målen har preciserats i förordningen om restaurering av natur som är under beredning. 

I Finland väcker förordningens artikel 6 som gäller städer oro: enligt artikeln ska samma stela skyldigheter gälla europeiska städer som är väldigt olika sinsemellan. Målet om att främja den biologiska mångfalden är i och för sig viktigt, och detta mål genomförs redan nu på många sätt både nationellt och lokalt. 

I sin nuvarande form skulle artikel 6 betydligt försvåra städernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur, vilket är skadligt för naturen och klimatet. 

Korrigeringsförslag för artikel 6

Helsingfors, Esbo och Vanda samt Nylands, Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund publicerade ett gemensamt ställningstagande i januari 2023. 

  • Primärt ska artikeln bearbetas så att den blir mer generell så att den på en mer allmän nivå jämfört med förslaget sätter tydliga mål om att främja den biologiska mångfalden i urbana områden och förutsätter nationella åtgärder. 
  • Dessutom ska definitionerna i artikeln och dess skyldigheter göras tydligare och deras konsekvenser ska bedömas. 

Om man emellertid utgår från den nuvarande formuleringen, föreslår vi följande ändringar i den:  

  1. Skyldigheterna i artikeln ska gälla endast sådana urbana områden där mängden grönområden understiger den miniminivå som unionen fastställt. 
  2. Dessa skyldigheter ska inte omfatta enskilda städer, administrativa gränser eller procentandelar av deras totala areal. 
  3. Främjandet av den biologiska mångfalden ska styras genom kvaliteten på grönområden, inte enbart genom procentuella tillägg som baserar sig på kommunens totala areal. 

Vad är restaureringsförordning?

  • Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2022 sitt förslag till förordning om restaurering av natur som har som mål att förbättra naturens tillstånd och mångfald.  
  • Artikel 6 i restaureringsförordningen gäller städer. I Finland skulle 63 kommuner omfattas av artikeln.    
  • Hälften av de nyländska kommunerna skulle omfattas av artikeln: Hangö, Raseborg, Lojo, Högfors, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kervo, Träskända, Tusby, Hyvinge och Borgå.   
  • Behandlingen av restaureringsförordningen fortsätter på EU-nivå. Nylands förbund strävar tillsammans med regionens kommuner och andra aktörer efter att påverka innehållet i artikel 6 under våren 2023. 

Sidan uppdaterad senast: 20.2.2023