Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Hankevalmistelun osaamisella vahvistusta EU-rahoituksen hakemiseen

3AMK vierailulla Helsinki EU Officessa Brysselissä, isäntänä EU-erityisasiantuntija Mikael Vainio, 3. oikealta.

Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -hanke tehosti maakunnan toimijoiden osaamista EU-rahoituksen hakemisessa. Hankkeessa luotiin valmiuksia tavoitella EU-rahoitusta paremman hankevalmisteluosaamisen avulla. Uudenmaan liitto tuki hanketta alueellisen kehittämisen ja elinvoiman AKKE-rahoituksella.

Hankkeessa valmistui ennätysmäärä EU-rahoitushakemuksia. Lisäksi syntyi viisi avointa verkkokurssia ja EU-vaikuttamissuunnitelma.

Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -hanke

  • Tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa TKI-osaamista ja yhteistyötä sekä antaa valmiuksia hakea EU-rahoitusta Uudellemaalle talouskasvun vauhdittamiseen.
  • Toteutusajankohta: 1.3.2021–30.9.2023
  • AKKE-rahoitus: 382 680 euroa
  • Hankkeen toteuttaja: 3AMK eli Haaga-Helia-, Laurea- ja Metropoliaammattikorkeakoulujen strateginen liittouma. Koordinaattorina Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kansainvälinen näkökulma vahvasti mukana yritysten osaamisen kehittämisessä

Hankkeessa tarjottiin pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen kehittämistä monitoimijaisen yhteistyön kautta, ja TKI-kumppanuuksissa korostui erityisesti kansainvälinen näkökulma.

– TKI-hankeen avulla lisäsimme osaamista ja ymmärrystä rahoitukseen liittyvistä kokonaisuuksista ja instrumenteista sekä kansainvälisestä vaikuttamisesta. Toimintatavat on saatu vakiintuneiksi käytännöiksi Euroopan unionin seitsenvuotiselle rahoituskaudelle, hankkeen yhteyshenkilö Clarissa Bingham tiivistää.

Koulutus ja työpajat lisäsivät EU-vaikuttamista, näkyvyyttä ja viestintää

Hanke toteutettiin kolmen osakokonaisuuden avulla, joiden pääteemoina olivat, Vaikuttaminen ja näkyvyyden kehittäminen, EU-rahoitusosaamisen kehittäminen sekä Horisontti Eurooppa -hankevalmistelu alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

– Toimenpiteinä oli muun muassa henkilöstölle järjestettyjä sisäisiä tilaisuuksia, joissa vahvistettiin osaamista ja verkostojen luomista sekä viestinnän avulla vaikuttamista. Lisäksi oli tilaisuuksia, joissa vahvistettiin pk-yritysten EU-osaamista ja kannustettiin verkostoitumiseen, Laurean TKI- ja liiketoiminnasta vastaava vararehtori Mari Vuolteenaho kertoo.

EU-tietämyksen laajentamiselle on tarvetta

– Huomasimme, että laajemmalle EU-koulutukselle on tarvetta, joten järjestimme Helsinki EU Officen ja 3AMK:n yhteisen koulutustapahtuman, jossa käsiteltiin EU:n toimintaa, politiikkaa, rahoitusta sekä yhteistyön mahdollisuuksia, Vuolteenaho toteaa.

Hankkeeseen liittyi EU-vaikuttamismatka Brysseliin, jossa perehdyttiin EU:n verkostoihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä lisättiin Uudenmaan tunnettuutta.

Hankevalmistelu tutuksi verkkokursseilla

3AMK kehitti hankkeessa vaikuttamissuunnitelman, joka lisää oppilaitosten tunnettuutta EU-tasolla ja edistää niiden TKI-toimintaa. Lisäksi hanketoteuttajat lähettivät muun muassa ennätykselliset 92 Horisontti Eurooppa -rahoitushakemusta. Näistä 14 on saanut rahoituksen.

Hankeaikana luotiin myös ilmaiset TKI-MOOC-verkkokurssit(Siirryt toiseen palveluun), joissa voi kehittää TKI-osaamistaan viisiportaisen opinto-ohjelman avulla. Verkkokurssien kehitystyö jatkuu hankkeen päätyttyäkin.

– Elokuussa 2023 lanseeratut YAMK-tason MOOC:t ovat mukana Suomen ammattikorkeakoulujen yhteisessä digitaalisessa opintotarjontaportaalissa CampusOnline:ssa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa sekä 3AMK:n opintotarjonnassa. Olemme saaneet positiivista palautetta MOOC-opintojakson sisällöstä ja toteutuksesta, Bingham kertoo tyytyväisenä.

Uusi hanke jatkaa aloitettua yhteistyötä

Syyskuussa 2023 päättynyt hanke osoitti tarpeellisuutensa, ja 3AMK on saanut rahoituksen uudelle hankkeelle, jonka aiheena on Horisontti-kumppanuuksien tiiviimpi hyödyntäminen hakuvalmistelussa.

– 3AMK voi jatkossa rakentaa profiiliaan haluttuna eurooppalaisena hankekumppanina ja tuoda Uudenmaan alueen osaamista näkyvämmäksi EU-tasolla, Bingham summaa.

Kestävää kasvua ja elinvoimaa – Tuloksia Uudellamaalla vuosina 2021–2022 rahoitetuista AKKE-hankkeista

Kokosimme julkaisuun tarinoita onnistumisista hankkeissa, joita rahoitimme vuosina 2021–2022 kansallisella Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoituksella, niin sanotulla AKKE-rahoituksella. Mukana on 12 esimerkkihanketta, joista yhdestä kerromme tässä artikkelissa.

Lisätietoja:

Clarissa Bingham, Laurea-ammattikorkeakoulu, clarissa.bingham@laurea.fi, puh. 050 140 607

Akke-rahoitus:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.

Avainsanat:

HankkeetRahoitus