Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Harjoittelijasta voimaa Siuntion ilmasto-ohjelman päivittämiseen

Teksti: "Kuukauden ilmastokasvo" ja kasvokuva haastatellusta henkilöstä.

Kuukauden ilmastokasvo Tuuli Hyppänen työskentelee Siuntion kunnassa ympäristönsuojelussa teknisellä osastolla. Hän aloitti toukokuun alussa ympäristötarkastajaharjoittelijana ja jatkaa elokuusta alkaen määräaikaisena ympäristötarkastajana. Hän on valmistunut juuri ennen harjoittelun alkua yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineena ympäristöpolitiikka.

Millaista työtä teet ilmaston hyväksi?

Siuntion kunta halusi uudistaa ilmasto-ohjelmaansa ja se on ollut projektityöni. Toinen puolisko työstäni on ympäristötarkastajan tehtäviä.

Millaiset ovat Siuntion ilmastotavoitteet?

HINKU-kuntana Siuntion ilmastotyötä ohjaa HINKU-tavoitteet. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Meillä ilmastotyö kytkeytyy moneen asiaan. Myös strategiatyö on menossa tällä hetkellä, ja siinä ilmasto ja ympäristö on nostettu esille.

Missä vaiheessa uusi ilmasto-ohjelma on?

Ilmasto-ohjelma on luonnosvaiheessa. Olen kirjoittanut luonnoksen valmiiksi ja nyt edessä on kunnallinen päätöksentekoprosessi. Ohjelman teemoja ovat tällä hetkellä seuraavat: vähäpäästöinen liikkuminen, ilmastokestävä kaavoitus ja rakentaminen, ilmastoviisas energiankäyttö, kiertotalous ja vähäpäästöiset hankinnat sekä hiilen sidonta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Monet toimenpiteistä liittyvät siihen, että eri asioita pitää selvittää lisää, kuten millaisia uusiutuvan energian mahdollisuuksia on tai millaisilla kaavoituksen ratkaisuilla voidaan tehdä päästövähennyksiä.

Olen pohjustanut ilmasto-ohjelmaa haastatteluilla ja keskustellut muun muassa maankäytön, teknisen osaston, viestinnän sekä koulujen ja päiväkotien asiantuntijoiden kanssa. Tulin uutena Siuntion kuntaan, joten sain näistä haastatteluista myös perustietoa siitä, mikä tilanne on ollut ja mitä olisi mahdollista tehdä.

Millaista yhteistyötä ja tukea olette saaneet tai millaista toivoisit muilta kunnilta ja Uudenmaan liitolta?

Ilmasto-ohjelman tekemisessä olen saanut apua Uudenmaan liiton Haanpään Simolta ja Nyroosin Erikiltä esimerkiksi siihen, miten voi arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia tai mistä löydän kootusti tietoa ohjelman sisältöä varten. Se on ollut tärkeää, koska minulla ei ole ollut aiempaa kokemusta kunnan ilmastotyöstä.

Siuntio on pieni kunta ja resursseja ei ole paljon, niin pienet kunnat voisivat jeesata enemmän toisiaan. Minusta voisi olla esimerkiksi yhteinen koordinaattori tai yhteisiä projekteja tai hankkeita. On myös kiva jutella asioista esimerkiksi naapurikunnan ilmastotyöstä vastaavan kanssa.

Millainen harjoittelu on ollut? Mitä se vaatii kunnalta?

Se on ollut kiva, että on ollut rajattu kokonaisuus ja oma projekti. Ilmasto-ohjelmaa on ollut kiva tehdä. Harjoittelu vaatii kunnalta jonkun, joka on perillä ilmastoasioista ja jolla on aikaa. Harjoittelussa tarvitaan ohjausta uudelle tyypille.

Olen yllättynyt siitä, miten paljon olen oppinut työn ohessa. Ympäristöpolitiikan koulutus on tosi laaja-alainen ja koulutus on antanut pohjan tälle työlle.

Avainsanat:

Ilmasto