Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Praktikant bidrar till uppdateringen av Sjundeås klimatprogram

Månadens klimatansikte Tuuli Hyppänen jobbar med miljövård vid den tekniska avdelningen i Sjundeå kommun. I början av maj började hon sin praktik som miljöinspektör och fortsätter som visstidsanställd miljöinspektör från och med augusti. Precis innan praktiken startade utexaminerades hon som magister i samhällsvetenskaper med miljöpolitik som huvudämne.

Hur jobbar du för klimatet?

Sjundeå kommun ville förnya sitt klimatprogram, och det har varit mitt projektarbete. Den andra delen av mitt arbete består av uppgifter som miljöinspektör.

Hurdana klimatmål har Sjundeå?

Hinku-målen styr klimatarbetet i Sjundeå, som är en av Hinku-kommunerna.  Målet är att uppnå en utsläppsminskning på 80 procent från 2007 års nivå senast år 2030.  Vårt klimatarbete är kopplat till många frågor. För närvarande pågår även strategiarbete, och klimat och miljö har lyfts fram i det arbetet.

I vilken fas är det nya klimatprogrammet nu?

Klimatprogrammet är i utkastfasen. Jag har skrivit klart ett utkast och nu står vi inför en kommunal beslutsprocess. För närvarande har programmet följande teman: utsläppssnål rörlighet, klimathållbar planläggning och byggnation, klimatsmart energianvändning, cirkulär ekonomi och utsläppssnåla upphandlingar samt kolbindning och anpassning till klimatförändringen. Många av dessa åtgärder anknyter till att det behövs tilläggsutredningar om olika frågor, såsom vilka möjligheter det finns för förnybar energi eller vilka planläggningslösningar som kan bidra till utsläppsminskningar.  

Jag har förberett klimatprogrammet genom intervjuer och diskuterat bland annat med sakkunniga inom markanvändning, tekniska avdelningen, kommunikation samt sakkunniga i skolor och daghem. Jag är ny vid Sjundeå kommun, och dessa intervjuer gav mig också grundläggande information om den tidigare situationen och vad det skulle vara möjligt att göra. 

Hurdant samarbete och stöd har ni fått eller hurdant stöd skulle du önska dig att få från andra kommuner och Nylands förbund?

När det gäller arbetet med klimatprogrammet har jag fått hjälp från Simo Haanpää och Erik Nyroos vid Nylands förbund till exempel i fråga om hur man kan bedöma konsekvenser av olika åtgärder eller var jag kan hitta samlad information för programmets innehåll. Det har varit viktigt eftersom jag inte hade tidigare erfarenhet av kommunalt klimatarbete.

Sjundeå är en liten kommun och vi har inte stora resurser, och därför skulle små kommuner kunna hjälpa varandra i större utsträckning.  Jag tycker att vi till exempel skulle kunna ha en gemensam koordinator eller gemensamma projekt. Det skulle också vara trevligt att diskutera dessa frågor till exempel med de som ansvarar för klimatarbetet i grannkommuner.

Hur har din praktik varit hos Sjundeå? Vad kräver den av kommunen?

Det har varit kul att jag har haft en begränsad helhet och ett eget projekt. Det har varit roligt att utarbeta klimatprogrammet. Praktiken kräver att kommunen har en anställd som är insatt i klimatfrågor och har tid. Den nya praktikanten behöver handledning.

Jag är förvånad över hur mycket jag har lärt mig vid sidan av arbetet. Utbildningen i miljöpolitik är mycket omfattande och har gett en grund för detta arbete.

Nyckelord:

Klimat