Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Interreg-ohjelmien haut ajankohtaisia – Kannattaa hyödyntää EU:n hankerahoituksen mahdollisuudet

Pieniä EU-lippuja.

Onko kunnassanne tai organisaatiossanne kehitystarve, johon paikalliset tai alueelliset resurssit eivät riitä? Onko idea hankkeesta, joka kannattaisi toteuttaa laajemmassa yhteistyössä? EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmissa on parhaillaan käynnissä rahoitushakuja, joihin kannattaa tarttua. Ohjelmat mahdollistavat esimerkiksi innovatiivisia pilotteja ja uusien käytäntöjen kokeilua.

Ajatuksena Interreg-ohjelmissa on, että useamman EU-maan kumppanit kehittävät ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Hankkeessa on mahdollista päästä osaksi laajempaa kuntien, alueiden ja muiden toimijoiden verkostoa. Varsinaisten hanketulosten lisäksi kumppanit hyötyvät kokemusten ja asiantuntemuksen vaihdosta.  

– Suosittelen tutustumaan Interreg-ohjelmien mahdollisuuksiin myös siksi, että rahoitus on erityisen avokätistä. EU-rahoituksen osuus voi olla jopa 80 prosenttia hankkeen budjetista. Lisäksi osassa ohjelmista on mahdollista hakea myös kansallista vastinrahoitusta, kertoo projektipäällikkö Miranda Sundholm Uudenmaan liitosta.

Ajankohtaiset Interreg-haut soveltuvat myös Uudenmaan toimijoille

Parhaillaan on avoinna rahoitushaut Central Baltic -ohjelmassa ja Baltic Sea Region -ohjelmassa. Keväällä avautuu myös Interreg Europe -ohjelman haku.

Central Baltic -ohjelma

Keskisen Itämeren alueiden yhteistyön ohjelma Interreg Central Baltic on avannut kaksivaiheisen hakuprosessin niin sanotuille suurille hankkeille.

Rahoitettavaksi etsitään hankkeita, joiden tavoitteena on yritysten innovatiivinen kehittäminen, ympäristön tilan parantaminen ja resurssien käytön tehostaminen, erityisryhmien työllistymisvalmiuksien parantaminen työmarkkinoiden sosiaalisia rakenteita ja yrittäjyyden edellytyksiä kehittämällä tai julkisten palveluiden parantaminen.

Rahoitushakemuksen ensimmäinen osa jätetään 9.–30. huhtikuuta. Mikäli hakemus läpäisee ensimmäisen kierroksen, hakemuksen toisen osan jättöaika on 10.–31. lokakuuta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Viro kokonaisuudessaan sekä alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta. Myös Uusimaa on mukana.

Pienhankkeiden rahoituksen hakuvuoro on syksyllä. Yksivaiheinen haku järjestetään 10.–31. lokakuuta.


Baltic Sea Region -ohjelma

Valtioiden välinen Itämeren alueen ohjelma Interreg Baltic Sea Region avasi rahoitushaun tammikuussa, mutta hankkeiden kehittelyyn on vielä hyvin aikaa, sillä ensimmäisen vaiheen ideapaperin toimittamisen takaraja on 17. huhtikuuta. Varsinaisen hankehakemuksen määräaika on 21. kesäkuuta.

Ohjelman rahoituksella tuetaan hankkeita, joihin sisältyy innovaatio- tai ilmastohaasteeseen liittyvä pilotti tai kokeilu. Ohjelma-alueeseen kuuluvat kokonaisuudessaan Suomi, Ruotsi, Tanska, Puola, Liettua, Latvia, Viro sekä alueita Saksasta ja Norjasta.

Tervetuloa webinaareihin kuulemaan lisää:


Interreg Europe -ohjelma

Alueiden välisen yhteistyön Interreg Europe -ohjelman hakukierros avautuu vuosittaisen “Europe let’s cooperate” -tapahtuman yhteydessä 20. maaliskuuta ja rahoitushakemuksen määräaika on 7. kesäkuuta. Ohjelmalla edistetään Euroopan alueiden välistä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa.

Uudenmaan liitto tiedottaa ohjelmista ja kannustaa hakemaan rahoitusta

Suomessa Interreg-ohjelmien vastuuministeriö on työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriö on valtuuttanut joidenkin ohjelmien tiedotusvastuun sekä vastinrahoitukseen liittyviä tehtäviä Uudenmaan liitolle. Vastaamme Baltic Sea Region -ohjelman kansallisesta tiedottamisesta, ja lisäksi Suomen Central Baltic -yhteyshenkilö työskentelee Uudenmaan liitossa.

– Jos kaipaat Central Baltic -ohjelman osalta apua esimerkiksi sopivien hankekumppaneiden etsinnässä tai tukea hankkeen ideoinnissa, voit olla matalalla kynnyksellä yhteyksissä minuun, kannustaa ohjelman tiedotusvastaava Viola Mickos.

Kansallista vastinrahoitusta Uudenmaan liitto myöntää Central Baltic-, Baltic Sea Region- ja Urbact-hankkeiden suomalaisille partnereille ja hoitaa vastinrahoituksen valvontaa.

Lisätietoja:

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Viola Mickos

Information Officer

+358 45 133 5854

Central Baltic Contact Point, Central Baltic -ohjelman viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Rahoitus