Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitushaku on avoinna

Kalliota, kaksi mäntyä ja aava meri.

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region, BSR) avasi rahoitushaun 17. tammikuuta 2024. Käynnistyneen haun teemat ovat Innovatiiviset yhteisöt ja Ilmastoneutraalit yhteisöt. Itämeriohjelman EU-rahoitus on tarkoitettu julkisten ja yksityisten organisaatioiden hankkeille, joissa ratkotaan yhteistyössä Itämeren alueen haasteita.

Ohjelmassa on tällä kertaa tarjolla rahoitusta niin sanotuille ydinhankkeille (core projects). Ydinhankkeiden budjetille ei ole asetettu ylärajaa, mutta budjetin on vastattava hankkeen toimia. Ydinhankkeen kestoaika on maksimissaan 36 kuukautta. Toinen kokonaisuus, eli pienet hankkeet, eivät voi osallistua tähän hakuun.

Hakijan tärkeät päivämäärät

Vaikka rahoitushaku on jo käynnissä, hankkeen kehittelyyn on vielä hyvin aikaa, ja tammikuussa hakuun on mahdollista tutustua infoissa. Keväällä toimitetaan ideapaperi ja sen jälkeen vasta on varsinaisen hankehakemuksen aika. Tässä hakijan muistilista aikataulusta:

Kuka voi hakea rahoitusta?

Hankekonsortion on koostuttava vähintään kolmesta hankepartnerista, ja partnereita on oltava vähintään kolmesta Itämeriohjelman maasta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska, Ruotsi sekä tietyt alueet Saksassa ja Norjassa.

Päähakijan on oltava julkinen tai julkisomisteinen organisaatio, mutta muut partnerit voivat olla myös yksityisiä organisaatioita. Organisaation ja hankeidean kelpoisuusvaatimukset kannattaa varmistaa huolellisesti ohjelma-asiakirjoista.

Itämeriohjelman rahoitusosuus on 80 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista, joten partneriorganisaation on varauduttava 20 prosentin omarahoitusosuuteen. Omarahoitusosuuteen on haettavissa kansallista vastinrahoitusta sen jälkeen, kun myönteinen EU-rahoituspäätös on saatu. Kansallista vastinrahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää niille hakijoille, joiden osalta Interreg-ohjelmassa on arvioitu, että valtiontuen kriteerit täyttyvät.

– Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitus on hanketoteuttajalle hyvin edullista, kun EU-rahoituksen osuus on peräti 80 prosenttia, kertoo projektipäällikkö Miranda Sundholm Uudenmaan liitosta. 

Tietolähteitä ja neuvontaa

Itämeriohjelman englanninkielinen verkkopalvelu on hakijan paras tietolähde.

Ohjelman sihteeristö antaa neuvoja hankkeen sisältö- tai kelpoisuusvaatimuksista.

Kannattaa myös tilata ohjelman uutiskirje.

Lisätietoja:

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Uutista päivitetty 12.1.2024: lisätty tieto tulevista webinaareista.

Uutista päivitetty 12.12.2023: lisätty maininta, että kansallista vastinrahoitusta ei voida myöntää niille hakijoille, joiden osalta Interreg-ohjelmassa on arvioitu, että valtiontuen kriteerit täyttyvät.

Avainsanat:

Rahoitus