Siirry sisältöön
Haku
Alhaalta ylöspäin kuvattuja mastoja sekä sinistä taivasta.

Myönnämme Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta ja hoidamme valvontaa

Interreg-logo sekä EU-lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Uudenmaan liitto myöntää ja maksaa kansallisen vastinrahoituksen Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region- ja Urbact-ohjelmien hankkeiden suomalaisille partnereille ohjelmakaudella 2021–2027. Julkaisemme hakuilmoituksen ja ohjeet, kun kansallisen vastinrahoituksen hakeminen on ajankohtaista myöhemmin keväällä 2022.

Toinen kansallista vastinrahoitusta hoitava viranomainen on Lapin liitto(siirryt toiseen palveluun).

Uudistunut hakuprosessi

Interreg-hankkeiden kansallista vastinrahoitusosuutta ei enää haeta etukäteen varsinaisen EU-hankehaun yhteydessä, kuten aiemmalla ohjelmakaudella. Kansallista vastinrahoitusta voi hakea vasta, kun myönteinen EU-rahoituspäätös on saatu. Etukäteisistä vastinrahoituksen sitoumuspäätöksistä on luovuttu.

Kansallista vastinrahoitusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa EU-rahoituspäätöksen saamisesta. Sitä voidaan myöntää enintään 70 prosenttia hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin Euroopan unionin rahoitusosuudesta. Vastinrahoitusta ei myönnetä alle 4 900 eikä yli 200 000 euroa hanketta kohden.

Valvontatehtävä suomalaisten hankepartnerien osalta

Toimimme valvojana Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region-, Urbact- ja Interact-ohjelmissa. Teemme hankkeen hallinnollisen tarkastuksen ja paikan päällä tehtävät varmennukset sekä laadimme ohjelman edellyttämän valvontaraportin hankkeen suomalaisen partnerin osalta.

Varmennus on osa kulujen tukikelpoisuustarkastelua, ja vain varmennetut kulut voidaan raportoida ohjelmasihteeristölle. Ennen kuin hankkeen toteumaraportti voidaan jättää sihteeristölle, se tulee olla tarkastettu jokaisen partnerin menojen osalta.

Teemme hallinnollisen tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuensaaja on toimittanut asiakirjat. Jos Interreg-ohjelmassa tai Interreg-ulkorajaohjelmassa on määritelty tarkastukselle lyhyempi määräaika, noudatamme sitä.

Valvontatehtävä on viranomaistyötä, johon ei tarvitse varata rahoitusta hankkeen kustannusarviossa.

Lisätietoja vastinrahoituksesta:

Antti Taronen

Erityisasiantuntija

+358 40 507 9998

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Palvelee myös ruotsiksi

Pirjo Jokinen

Erityisasiantuntija

+358 40 662 4918

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Lisätietoja valvonnasta:

Nina Räihälä

Maksatusasiantuntija

+358 40 626 1766

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden maksatus ja varmennus, Interreg-ohjelmien valvonta ja kansallisen vastinrahoituksen maksatus

Tiina Huotari

Ohjelmajohtaja

+358 400 418 029

Alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus, Interreg-ohjelmien valvonta ja kansallinen vastinrahoitus

Sivu päivitetty viimeksi: 18.5.2022