Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Alhaalta ylöspäin kuvattuja mastoja sekä sinistä taivasta.

Myönnämme Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta ja hoidamme valvontaa

Interreg-logo sekä EU-lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Uudenmaan liitto myöntää ja maksaa kansallisen vastinrahoituksen Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region- ja Urbact-ohjelmien hankkeiden suomalaisille partnereille ohjelmakaudella 2021–2027. Interreg-ohjelmista tuetaan Euroopan alueellista yhteistyötä.

Toinen kansallista vastinrahoitusta myöntävä viranomainen on Lapin liitto(Siirryt toiseen palveluun), joka vastaa neljän muun Interreg-ohjelman rahoituksesta.

Kansallisen vastinrahoituksen hakeminen

Interreg-ohjelmien hankkeeseen voi hakea kansallista vastinrahoitusosuutta, kun myönteinen EU-rahoituspäätös on saatu ja tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Haku on jatkuva ohjelmakaudella 2021–2027.

Tukihakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn Uudenmaan liiton sähköisessä asiointipalvelussa. Myös maksatushakemus jätetään asiointipalvelussa.

Kansallista vastinrahoitusta on haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun Interreg-ohjelman hallintoviranomainen on päättänyt EU-rahoitusosuuden myöntämisestä hankkeelle. Käytännössä rahoituksen myöntämisen todentaa allekirjoitettu tukisopimus (subsidy contract) tai rahoituspäätös.

Vastinrahoitusta myönnetään 4 900–200 000 euroa hanketta kohden ja enintään 70 prosenttia hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin Euroopan unionin rahoitusosuudesta. Määrä voi olla myös pienempi esimerkiksi valtiontukisäännöistä johtuen.

Hakemuksen liitetään sähköisessä palvelussa

  • hyväksytty hankesuunnitelma
  • kopio allekirjoitetusta tukisopimuksesta (Subsidy Contract) tai hallintoviranomaisen rahoituspäätöksestä
  • selvitys allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
  • tarvittaessa sopimus Interreg-ohjelman kansallisesta vastinrahoituksesta usean tuensaajan kesken.

Valvontatehtävä suomalaisten hankepartnerien osalta

Toimimme valvojana Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region-, Urbact– ja Interact-ohjelmissa. Teemme hankkeen hallinnollisen tarkastuksen ja paikan päällä tehtävät varmennukset sekä laadimme ohjelman edellyttämän valvontaraportin hankkeen suomalaisen partnerin osalta.

Varmennus on osa kulujen tukikelpoisuustarkastelua, ja vain varmennetut kulut voidaan raportoida ohjelmasihteeristölle. Ennen kuin hankkeen toteumaraportti voidaan jättää sihteeristölle, se tulee olla tarkastettu jokaisen partnerin menojen osalta.

Teemme hallinnollisen tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuensaaja on toimittanut asiakirjat. Jos Interreg-ohjelmassa tai Interreg-ulkorajaohjelmassa on määritelty tarkastukselle lyhyempi määräaika, noudatamme sitä.

Valvontatehtävä on viranomaistyötä, johon ei tarvitse varata rahoitusta hankkeen kustannusarviossa.

Lisätietoja vastinrahoituksesta:

Rahoitusryhmämme yhteinen sähköposti on interreg@uudenmaanliitto.fi.

Antti Taronen

Erityisasiantuntija

+358 40 507 9998

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Palvelee myös ruotsiksi

Pirjo Jokinen

Erityisasiantuntija

+358 40 662 4918

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Riitta Güner

Maksatusasiantuntija

+358 40 162 7311

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden maksatus ja varmennus, Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen maksatus

Lisätietoja valvonnasta:

Nina Räihälä

Maksatusasiantuntija

+358 40 626 1766

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden maksatus ja varmennus, Interreg-ohjelmien valvonta ja kansallisen vastinrahoituksen maksatus

Tuomas Aejmelaeus

Maksatusasiantuntija

+358 40 864 3500

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden maksatus ja varmennus, Interreg-ohjelmien valvonta

Tiina Huotari

Ohjelmajohtaja

+358 400 418 029

Alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus, Interreg-ohjelmien valvonta ja kansallinen vastinrahoitus

Sivu päivitetty viimeksi: 5.3.2024