Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kaavoitus- ja rakentamislaki lausunnoille – Liiton vaikuttamistyö jatkuu

Harmaalla pohjalla oranssi puhekupla, jonka sisällä megafoni.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyy monia ongelmakohtia, joihin Uudenmaan liitto pyrkii vaikuttamaan yhdessä kuntien kanssa. Pykäläluonnosten ongelmakohtiin on tartuttu valmistelijoille suunnatuissa kannanotoissa, ja vaikuttamistyötä tuetaan viestinnällä sekä yhteisillä tilaisuuksilla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus vaikuttaa merkittävästi alueiden kehittämisedellytyksiin sekä kuntien ja maakuntaliittojen tehtäviin ja resursseihin tulevaisuudessa. Ympäristöministeriön esitysluonnos kaavoitus- ja rakentamislaista (KRL), joka korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain, on nyt lausunnoilla, ja lausuntoaika kestää 7.12.2021 asti.  

Lain tavoitteet ovat pääosin hyviä, mutta Uudenmaan kuntien ja maakuntaliiton näkökulmasta lakiluonnos sisältää edelleen monia vakavia ongelmakohtia, jotka ovat ristiriidassa tavoitteiden kanssa: 

Uudenmaan liitto on laatinut yhdessä kuntien kanssa lakiluonnokseen kaksi kriittistä kannanottoa ja kolmatta laaditaan parhaillaan.  

Kaavoitus hankaloituu, hankkeet hidastuvat 

Lakiluonnoksen perusteella kaavoitus tulisi olemaan jatkossa nykyistä hankalampaa, ja hankkeet etenisivät nykyistä hitaammin. Lisäksi pelätään, että uuden lain edellyttämiin toimiin ei ole kunnissa riittävästi resursseja. 

Ensimmäinen, uudistuksen sisältöön liittynyt kannanotto tehtiin keväällä 2021. Kannanotossa kiinnitettiin erityistä huomiota kaupunkiseutusuunnitelman pakollisuuteen sekä lakiuudistuksessa rajattaviin maakuntakaavan oikeusvaikutuksiin.  

Uudistuksessa on suunniteltu, että esimerkiksi seudullinen yhdyskuntarakenne ja kestävän energiantuotannon alueet jäävät pois maakuntakaavasta. Tämä lisää hajarakentamista, minkä seurauksena liikenteen ja muun energiankulutus kasvaa sekä kestävää energiaa on entistä vaikeampi tuottaa laajasti. Tällöin ilmastohaasteisiin on entistä vaikeampi vastata.

Myös itse uudistusprosessiin liittyy ongelmia 

Toinen, uudistuksen prosessiin liittynyt kannanotto tehtiin kesällä 2021. Toinen kannanotto keskittyi alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistusprosessiin.  

Tässäkin kannanotossa erityinen huoli liittyy jälleen lakiuudistuksessa rajattaviin maakuntakaavan oikeusvaikutuksiin. Uudistuksessa on esitetty viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka jälkeen tiettyjen teemojen oikeusvaikutukset poistuvat maakuntakaavoista. Kaavoittajien mukaan aika on aivan liian lyhyt, jotta ehdittäisiin valmistella sekä uuden lain mukaiset maakuntakaavat että tarvittavat kuntakaavat.  

– Tämä tulee aiheuttamaan todella sekavan tilanteen kaavoituksessa, ja saattaa pahimmillaan halvaannuttaa esimerkiksi uusien asuinalueiden ja energian tuotannon alueiden kaavoituksen pitkäksi aikaa, toteaa Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka

– Tämäntyyppiseen kompurointiin meillä ei ole aikaa ilmastonmuutoksen hillinnän sekä kuntien ja alueiden kilpailukyvyn kustannuksella.

Yhteistyöstä tukea ja voimaa lausunnon laatimiseen ja vaikuttamiseen 

Kahden aiemman kannanoton lisäksi Uudenmaan liitto valmistelee kolmatta yhteistä kannanottoa yhdessä kuntien kanssa. Kolmannen kannanoton aiheena on kuntien resurssien riittävyys uuden lain mukaisessa tilanteessa. 

Uudenmaan liitto on myös perustanut kuntien kaavoittajien käyttöön MRL-uudistuksen yhteisen aineistopankin ja keskustelukanavan, jossa jaetaan lausuntoluonnoksia ja muita aiheeseen liittyviä materiaaleja ja näkökulmia. 

Lisäksi Uudenmaan liitto järjestää syksyn mittaan viikoittain kuntien kaavoittajille MRL-klinikoiksi kutsuttuja tilaisuuksia, joissa esitellään lakiuudistuksen ajankohtaista tilannetta sekä tarjotaan maakunnan ja kuntien maankäytön suunnittelijoille keskustelufoorumi muun muassa lausuntojen valmistelua varten. 

Mansikan mukaan keskenään yhtenäiset viestit ja lausunnot, edunvalvonta sekä aktiivisuus ovat tärkeitä lakiuudistuksessa, joka vaikuttaa merkittävästi sekä alueiden kehittymiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen että kuntien ja maakuntaliittojen toimintaan. 

Mansikka painottaa, että lakiuudistuksen ongelmakohtiin vaikuttaminen on tärkeää jatkuvasti. 

– Ennen lausuntopyyntöä pyritään vaikuttamaan lakiluonnokseen, lausuntoaikana muotoillaan mahdollisimman yhtenäiset lausunnot ja lausuntoajan jälkeen seurataan, miten lausunnot vaikuttavat lakiluonnoksen kehittymiseen. Yhteistyö antaa tukea ja voimaa vaikuttamistyöhön!

Lisätietoja: 

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186