Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kannanotto: Maakuntien elinvoima kasvaa kulttuurista ja luovista aloista

Sydämen muotoon leikattu vihreä pensas, kukkia ja taustalla paljon ihmisiä.

Maakuntien liitot ovat antaneet yhteisen kannanoton Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun. Kulttuuritoiminnan tulee tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, kannanotossa todetaan.

Lisäksi muistutetaan, että kulttuuripalveluilla edistetään kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuuri tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luo edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle. Maakunnat haluavat olla mukana edistämässä kulttuurityötä.

Pääministeri Orpon hallituksen käynnistämän Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa esitetään tulevaisuuskuvan lisäksi toimet, joilla tavoitteisiin päästään.

Maakuntien liittojen kannanoton kärjet:

Taide ja kulttuuri on työtä ja elinkeino. Luovan alan ammattilaisten monipuolinen työnkuva tulee tunnustaa ja huomioida työelämässä ja yhteiskunnan järjestelmissä.

Vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja kulttuurikasvatuksen edellytykset tulee varmistaa positiivisen tulevaisuuskehityksen toteutumiseksi. 

Taidetta ja kulttuuria tulee tukea tasapuolisesti koko Suomen alueella. Kuntien mahdollisuus tuottaa kulttuuripalveluita laadukkaasti myös pienissä kunnissa ja maaseutualueilla vaatii valtiolta pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja taloudellista tukea.

Lisätietoja:

Katriina Rosavaara

Asiantuntija

+358 40 562 2314

Kulttuuriasiat, Uusimaa-päivä, Uusimaa-palkinto

Puheenjohtaja maakuntien yhteistyössä:
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi, 040 140 8995

Avainsanat:

Edunvalvonta