Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Sininen taivas ja ihmisiä lennättämässä leijoja.

Horisontti Eurooppa ja muut EU:n erillisohjelmat tarjoavat runsaasti rahoitusmahdollisuuksia

Horisontti Eurooppa ja muut EU:n erillisohjelmat tarjoavat runsaasti rahoitusmahdollisuuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille. Erillisohjelmien rahoitus voi parhaimmillaan tuoda huomattavia resursseja Uudellemaalle.

Erillisohjelmissa hankerahoitusta haetaan ja se myönnetään ohjelmasisällöistä vastaavasta Euroopan komissiosta tai sen alaisista virastoista. Lukuisissa ohjelmissa rahoitetaan kehitys- ja tutkimushankkeita EU:n politiikkatavoitteiden mukaisesti. Horisontti Eurooppa on ohjelmista merkittävin. 

Erillisohjelmien rahoituksella voidaan tukea merkittävästi Uudenmaan tavoitteita, jotka on kirjattu Uusimaa-ohjelmaan ja Älykkään erikoistumisen strategiaan.

Horisontti Eurooppa on ohjelmista merkittävin lähes 100 miljardin rahoituksella

Kauden 2021−2027 Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin yli 95 miljardin euron budjetillaan. Hankkeiden EU-rahoitusosuus voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, kuten kunnille ja tutkimuslaitoksille, on houkutteleva 100 prosenttia. Ohjelmasta rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyönä toteuttavia TKI-hankkeita, joilla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin.

Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitus on ehdoiltaan parasta, mitä EU tarjoaa. Siksi se onkin niin tavoiteltua.

Horisontti-rahoitus on erittäin kilpailtua, mikä tekee rahoitettavista hankkeista yleensä hyvin korkeatasoisia. Hankkeissa tulee olla vähintään kolme hankekumppania eri EU-maista. Suurin osa rahoitettavista hankkeista tosin on selvästi mittavampia ja maantieteellisesti laajempia, ja hankekonsortiot ovat tyypillisesti monialaisia.

Uusimaa lukeutuu johtavien eurooppalaisten innovaatioalueiden joukkoon, ja alueen toimijat ovatkin hyödyntäneet ansiokkaasti tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusta. Rahoituskaudella 2014−2020 Uudellemaalle kotiutui lähes miljardi euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta.

Vaikka uusimaalaiset hankkeet ovat aiemmin menestyneet kilpailussa hyvin, tavoitteena on edelleen lisätä hakupainetta ja parantaa hakemusten laatua kuluvalla kaudella.

Uudenmaan liiton tavoitteena on edistää alueen toimijoiden rahoitusmahdollisuuksia ja samalla tukea maakunnan tavoitetta nostaa alueen TKI-panos viiteen prosenttiin suhteessa bruttokansatuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Uudenmaan painopisteet Horisontti Eurooppa -ohjelman hyödyntämisessä

Olemme kartoittaneet, mitkä Horisontti Eurooppa -alaohjelmat ja teemat palvelevat parhaiten Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian (RIS) kärkiä ja avaavat näin eniten mahdollisuuksia uusimaalaisten toimijoiden hankekehittelyyn ja EU-rahoituksen hakemiseen.

Uudenmaan liiton näkemys ja painopisteet Horisontti Eurooppa -ohjelman hyödyntämisessä on koottu alla olevaan kuvaan. Siitä käy ilmi, missä RIS-kärjissä Uudellamaalla on eniten hankepotentiaalia kussakin ohjelman teemassa. Kuvaan on merkitty myös Uudenmaan vahvat osaamisalat.

Autamme Uudenmaan liitossa uusimaalaisia hankevalmistelijoita ja tarjoamme osaamistamme hankehakemusten laadun parantamisessa sekä tavoittelussa kohti voittavia hankekonsortioita. Muutamissa ohjelman teemoissa olemme myös valmiita ottamaan hankkeessa hakijan tai kumppanin roolin. Tämä käy ilmi kuvan värikoodeista.

(Avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoja ja rahoitusta hankkeiden valmisteluun

Horisontti Eurooppa -rahoituksen hakuprosessi on työläs ja vaatii monenlaista osaamista. Älä jää yksin hankeideasi kanssa, vaan etsi tietoa verkosta ja kysy neuvoja.

EU-komission Funding & Tenders -palvelusta löytyy kaikki ohjelmia, hakuja ja rahoituksen hakemista koskeva tieto sekä pääsy hakemusjärjestelmään. Palvelusta löydät kulloinkin avoinna olevat rahoitushaut.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Business Finlandin ylläpitämä Horisontti Eurooppa -ohjelman suomalainen toimisto, joka välittää tietoa rahoitushauista sekä neuvoo hakemiseen ja projektin toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Uudenmaan liiton EU-palvelu tarjoaa neuvoja ja apua uusimaalaisille hankkeiden valmistelijoille. Järjestämme rahoitusinfoja ja kartoitamme sopivia hankekumppaneita. Valmistelemme myös itse hankkeita ja etsimme niihin kumppaneita. Liiton osin ylläpitämä, Brysselissä sijaitseva Helsinki EU Office tarjoaa paikallista asiantuntemustaan hakijoille sekä vaikuttaa avautuvien rahoitushakujen sisältöihin.

Myönnämme EU-hankkeiden valmisteluun myös rahoitusta. Liiton aluekehitysrahastosta voidaan käyttää EU-hankkeiden valmistelutukeen vuosien 2023–2025 aikana yhteensä 500 000 euroa.

Erillisohjelmien kirjo on laaja

EU:n erillisohjelmien kirjo on laaja ja ne tarjoavat monipuolisesti rahoitusmahdollisuuksia.

Tähän listaukseen olemme koonneet Uudenmaan toimijoille hyvin soveltuvia erillisohjelmia. Linkit johtavat ohjelmien sivuille komission Funding & tender -palvelussa.

Interregional Innovation Investments(Siirryt toiseen palveluun) -ohjelman rahoitus on tarkoitettu alueidenvälisten innovointihankkeiden kaupallistamisen ja laajentamisen tukemiseen älykkään erikoistumisen painopistealoilla.

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)(Siirryt toiseen palveluun) -ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline.

Connecting Europe Facility (CEF)(Siirryt toiseen palveluun) (Verkkojen Eurooppa) -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään EU:n energia-, liikenne- ja tietoliikenneverkkoja.

Creative Europe (CREA)(Siirryt toiseen palveluun) (Luova Eurooppa) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Digital Europe Programme (DIGITAL)(Siirryt toiseen palveluun) (Digitaalinen Eurooppa) -ohjelmasta rahoitetaan digitaalisen kapasiteetin ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä teknologian laajempaan käyttöönottoon liittyviä toimia.

Erasmus+ Programme (ERASMUS)(Siirryt toiseen palveluun) on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja rahoitusta organisaatioiden ja yhteisöjen kansainvälistymiseen, sekä yksilöiden kouluttautumiseen, opiskeluun ja harjoitteluun.

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)(Siirryt toiseen palveluun) -rahaston avulla edistetään maahanmuuton tehokasta hallintaa.

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)(Siirryt toiseen palveluun) -ohjelmasta tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteisten arvojen edistämiseksi.

EU4Health Programme (EU4H)(Siirryt toiseen palveluun) -ohjelmasta edistetään koronaepidemian jälkeistä elpymistä, tuetaan väestön terveyttä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja edistetään terveysalan innovaatiotoimintaa.

Euratom Research and Training Programme (EURATOM)(Siirryt toiseen palveluun) -tutkimus- ja koulutusohjelmasta tuetaan ydinenergiaan ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia.

Innovation Fund (INNOVFUND)(Siirryt toiseen palveluun) -innovaatiorahastosta tuetaan innovatiivisia teknologioita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

EU-palvelumme auttaa kaikissa erillisohjelmiin liittyvissä kysymyksissä:

Lisätietoja erillisohjelmista:

Heikki Kallasvaara

EU-erityisasiantuntija

+358 40161 6794

EU-hankevalmistelu, Horizon Europe-ohjelma ja EU:n erillisohjelmat, Älykäs erikoistuminen – Uudistuva teollisuus- ja innovatiiviset palvelut

Palvelee myös ruotsiksi

Lisätietoja Uudenmaan älykkäästä erikoistumisesta:

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö

Sivu päivitetty viimeksi: 22.12.2022