Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Finansiering för beredning av EU-projekt

Vi beviljar nyländska aktörer finansiering för beredning av EU-projekt. Vi har som mål att höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland och främja projekt som är viktiga för landskapet. Det reserverade stödet för åren 2023 och 2024 uppgår till sammanlagt 500 000 euro.

Stödansökningar tas emot fortlöpande. Ansökan görs anhängig via förbundets e-tjänster. Man kan få stöd på högst 20 000 euro per beredningsprojekt, och stödet får täcka maximalt 80 procent av projektberedningens totalkostnader. Beslut fattas flexibelt enligt ansökningsläget.

Miljonprojekt eftersträvas

Beredningsstödet gäller projekt som syftar till programmet Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram. Särskilt stöder vi kommunernas och deras utvecklingsbolags projektberedning, men finansiering kan sökas också av högskolor, forskningsanstalter och aktörer inom den tredje sektorn. De projekt som bereds ska vara betydande EU-finansierade FUI-projekt i en storleksordning på flera miljoner euro. 

Finansieringen är primärt avsedd för beredning av projekt i linje med temana i Nylands strategi för smart specialisering. Strategins teman är Klimatneutralitet, Människornas stad samt Innovativ industri och innovativa tjänster.

Man kan få finansiering på högst 20 000 euro, och stödet får täcka maximalt 80 procent av projektberedningens totalkostnader. Landskapsdirektören är den som fattar finansieringsbesluten.

Ytterligare upplysningar om beredningsstödet för EU-projekt:

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Eero Venäläinen

Direktör, EU-ärenden och internationella ärenden

+358 40 525 1944

Förestår arbetet med EU-ärenden och internationella ärenden. Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinens ställföreträdare.

Tekniskt stöd:

Paula Latvanen

Projektplanerare

+358 44 333 0668

Stöd- och sakkunniguppgifter i anslutning till Nylandsprogrammet samt inom projekt- och personalförvaltningen

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Sidan uppdaterad senast: 5.1.2023