Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Finansiering för beredning av EU-projekt

Vi har beviljat nyländska aktörer finansiering för beredning av EU-projekt. Vi har haft som mål att höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland och att främja projekt som är viktiga för landskapet.

Det stöd som hade reserverats för åren 2023 och 2024 uppgick till sammanlagt 500 000 euro. Intresset för att utnyttja stödet för beredning av EU-projekt har dock varit så stort att vår bevillningsfullmakt har använts redan i oktober 2023.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning ska fyllas i och lämnas till myndighetsbehandling på Nylands förbunds e-tjänst.

Miljonprojekt eftersträvas

Beredningsstödet har gällt projekt som syftar till programmet Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram. De projekt som beretts har varit betydande EU-finansierade FUI-projekt i en storleksordning på flera miljoner euro.

Vi har stött särskilt kommunernas och deras utvecklingsbolags projektberedning. Beredningsstöd har också beviljats till högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom den tredje sektorn.

Finansieringen var primärt avsedd för beredning av projekt i linje med temana i Nylands strategi för smart specialisering. Strategins teman är Klimatneutralitet, Människornas stad samt Förnyelse i industrin och innovativa tjänster.

Även om denna stödform har upphört, ger vi råd och hjälp med att utnyttja program ur vilka man direkt söker finansiering och internationellt konkurrenssatta program. Vår bästa expertis ligger i Horisont Europa-programmet. 

Ytterligare upplysningar om beredningsstödet för EU-projekt:

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Eero Venäläinen

Tf direktör, regionutveckling

+358 40 525 1944

Förestår regionutvecklingsarbetet, ställföreträdare för landskapsdirektör Tuija Telén

Tekniskt stöd:

Johanna Loima

Projektplanerare

+358 40 350 9702

Stöd- och sakkunniguppgifter i anslutning till AKKE-finansiering samt inom övrig projektförvaltning

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Sidan uppdaterad senast: 12.3.2024