Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Finansiering för beredning av EU-projekt

Vi beviljar finansiering för beredning av nyländska EU-projekt. Vi har som mål att höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland. De stödmedel som har reserverats ur Nylands förbunds regionutvecklingsfond för år 2022 är redan bundna, men det utlovas tilläggsfinansiering. Vi informerar på hösten när det igen är möjligt att ansöka om finansiering. Då kan man ansöka om stöd för projektberedning som syftar till att ansöka om finansiering ur EU:s specialprogram och där tidsfristen för inlämnande av ansökan är år 2023.

Beredningsstödet gäller projekt som syftar till programmet Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram. Särskilt stöder vi kommunernas och deras utvecklingsbolags projektberedning, men finansiering kan sökas också av högskolor, forskningsanstalter och aktörer inom den tredje sektorn. De projekt som bereds ska vara betydande EU-finansierade FUI-projekt i en storleksordning på flera miljoner euro. 

Man kan få finansiering på högst 20 000 euro, och stödet får täcka maximalt 80 procent av projektberedningens totalkostnader. Landskapsdirektören är den som fattar finansieringsbesluten.

Den undertecknade utbetalningsansökan skickas till Nylands förbunds registratur till toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Utbetalningsvillkor

Utbetalningsansökan i anslutning till projektberedningen ska lämnas in inom två månader efter den tidpunkt för beredningens avslutande som angetts i ansökan. Utbetalning kan inte göras på basis av en försenad betalningsansökan, utan myndigheten är tvungen att fatta ett negativt betalningsbeslut.

Till betalningsansökan ska man bifoga ett intyg över att EU-projektansökan har inlämnats till det ansökningsförfarande för finansiering som anges i ansökningsblanketten. Även den EU-projektansökan som har beretts ska fogas till betalningsansökan.

Betalningsansökan ska vara undertecknad av en person som enligt sökandens handelsregisterutdrag eller annan motsvarande handling har officiell namnteckningsrätt. Även digital signatur godkänns.

Sidan uppdaterad senast: 27.5.2022