Siirry sisältöön
Haku
Puinen pyöreän muotoinen rakennelma, jonka sisällä ihmisiä. Taustalla merta.

AKKE-rahoitusta kestävää kasvua ja elinvoimaa tavoitteleville hankkeille

Myönnämme Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman -määrärahaa (AKKE) uusimaalaisille kehittämishankkeille. Vuonna 2022 meillä on jaettavanamme neljä miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan aiemmilta vuosilta palautunut osuus. Vuoden ensimmäinen rahoitushaku oli avoinna 1.6.–12.8.2022.

Uudenmaan tavoitteet ohjaavat rahoitusta

Rahoituspäätöksiämme ohjaavat Uusimaa-ohjelma ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia. Tuemme toimenpiteitä, jotka tähtäävät kolmeen Uudenmaan kannalta keskeiseen tavoitteeseen:

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Hankkeen tulee olla voittoa tavoittelematon ja sen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Rahoitusta ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen. Hankkeessa voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Tukea myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat avoimesti jaettavissa olevaa aineistoa, jonka avulla uusimaalaiset yhteisöt voivat vahvistaa toimintaansa esimerkiksi EU-tasolla.

AKKE-rahoituksessa on kyse valtion budjettiin vuosittain sisältyvästä määrärahasta, jonka alueellisesta jaosta maakuntien kesken päättää työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue tarkemmin tavoitteistamme:

Rahoitetut hankkeet 2020–2021

Vuoden 2020 lopulla käynnistyneessä rahoitushaussa oli jaossa 4,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin koronakriisistä elpymistä ja jälleenrakennusta tavoitteleville hankkeille. Haku suljettiin maaliskuussa 2021. Hankkeiden tulee päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lomakkeet ja ohjeet hanketoimijoille

Alla ovat lomakkeet ja ohjeet rahoitettujen hankkeiden käyttöön.

Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla liiton kirjaamoon. Osoite on toimisto@uudenmaanliitto.fi. Maksatushakemus ja sen liitteet tulee lähettää pdf-tiedostoina.

Vuosina 2020 ja 2021 rahoitetuista hankkeista on listaus, jossa esitellään hankkeen toteuttaja, tavoitteet, toimenpiteet, budjetti ja toteutusaika.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, elinkeinopolitiikka ja -yhteistyö, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Juha Eskelisen varahenkilö.

Tekninen tuki:

Kati Virtanen

Hankeassistentti

+358 40 617 6661

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (AKKE-rahoitus), tekninen rahoitusneuvonta, rahoitus- ja seurantatietojen raportointi

Maksatusasiat:

Joanna Kallio

Hankeasiantuntija

+358 40 756 8319

Kansallisen rahoituksen hankkeiden tarkastus, maksatus ja tekninen rahoitusneuvonta

Sivu päivitetty viimeksi: 2.9.2022