Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Puinen pyöreän muotoinen rakennelma, jonka sisällä ihmisiä. Taustalla merta.

AKKE-rahoitusta kestävää kasvua ja elinvoimaa tavoitteleville hankkeille

Olemme myöntäneet viime vuosina Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE) uusimaalaisille kehittämishankkeille. Rahoitus on sisältynyt vuosittain valtion budjettiin. Petteri Orpon hallituksen budjettiin määräraha ei sisälly, mutta aiempien budjettipäätösten rahoituksesta meillä on vielä jonkun verran jakamatonta tukea.

Viimeisimmällä, työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 päätöksellä saimme Uudellemaalle jaettavaksi noin neljä miljoonaa euroa. Uusimaa-ohjelma ohjaa rahoituspäätöksiä. Kuhunkin rahoitushakuun määrittelemme lisäksi omat painotukset.

Syksyllä 2024 on tulossa vielä pienimuotoinen rahoitushaku, jossa jaamme jäljellä olevat tukieurot.

Julkaisu AKKE-hankkeiden tuloksista

Kokosimme julkaisuksi tarinoita onnistuneista hankkeista, jotka saivat AKKE-rahoituspäätökset vuosina 2021–2022. Mukana on 12 esimerkkihanketta. Tutustu julkaisuun, joka on myöskin toteutettu AKKE-rahoituksella:

Menneet rahoitushaut

Haku 26.3.– 29.4.2024, rahoituspäätökset valmistelussa

Kevään 2024 rahoitushaku oli avoinna pienimuotoisille selvityshankkeille. Tuen määrä hanketta kohti on 20 000–50 000 euroa, ja hankkeen kesto voi olla enintään vuoden 2024 loppuun. Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt lyhyen toteutusajan sen vuoksi, että rahoitus on palautunut aiemmilta hankkeilta. Yhteensä tukea on jaossa noin 360 000 euroa.

Etsimme hankkeita, joissa kehitetään avauksia Uudenmaan toimijoiden tai asukkaiden aktiiviselle toimijuudelle, tavoitteelliselle yhteistyölle tai yhteiskehittämiselle. Myös kansainvälisen yhteistyön edellytysten ja verkostojen luominen tuli kyseeseen.

Rahoituspäätökset tehdään ennen kesälomakautta 2024.

Haku 16.1.–14.3.2023, rahoituspäätökset kesäkuussa 2023

Tässä haussa toivoimme rahoitettavaksi hankkeita, jotka vahvistavat alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä sekä hankkeita, joissa kehitetään uusimaalaisia hyödyttäviä uusia palveluja tai osallisuutta. Lisäksi tuimme samojen teemojen esiselvityshankkeita, joilla luodaan valmiuksia pysyvään toimintaan. Tavoitteena on, että hankkeet hyödyttävät koko maakuntaa.

Rahoitusta myönnettiin kolmelletoista hankkeelle, joista kuusi on esiselvitystä. Hankkeiden kesto on enimmillään vuoden 2026 loppuun asti.

Haku 1.6.–12.8.2022, rahoituspäätökset lokakuussa 2022

Vuoden 2022 rahoitushaussa etsimme kehittämishankkeita, joilla voidaan edistää hiilineutraalia kiertotaloutta, Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten kasvattamista sekä vieraskielisten ja kansainvälisten osaajien työllistymistä. Etusijalla olivat useamman toimijan yhteishankkeet, joilla edistetään alueen kuntien ja muiden toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä.

Rahoitusta myönnettiin viidelle laajalle hankekokonaisuudelle sekä Uudenmaan liitolle AKKE-rahoituksen hallinnointiin. Hankkeiden kesto on enimmillään kolme vuotta.

Haku 8.12.2020–31.3.2021, rahoituspäätökset tammi–huhtikuussa 2021

Vuoden 2020 lopulla käynnistyneessä rahoitushaussa tavoitteena oli Uudenmaan koronakriisistä toipuminen. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, joilla nopeutettiin taloudellista kasvua ja yritysten elpymistä sekä vahvistettiin innovaatiotoimintaa ja ekosysteemejä. Lisäksi haluttiin tukea luovien alojen selviytymistä.

Rahoitusta sai 38 hanketta, jotka olivat yleisimmin pienehköjä kehittämishankkeita. Niiden toiminta tuli päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja AKKE-rahoituksesta:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.

Tekninen tuki:

Johanna Loima

Hankesuunnittelija

+358 40 350 9702

AKKE-rahoituksen ja muun hankehallinnon tuki- ja asiantuntijatehtävät

Maksatusasiat:

Joanna Kallio

Hankeasiantuntija

+358 40 756 8319

Kansallisen rahoituksen hankkeiden tarkastus, maksatus ja tekninen rahoitusneuvonta

Sivu päivitetty viimeksi: 7.5.2024