Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Puinen pyöreän muotoinen rakennelma, jonka sisällä ihmisiä. Taustalla merta.

AKKE-rahoitusta kestävää kasvua ja elinvoimaa tavoitteleville hankkeille

Olemme myöntäneet aiemmilla hallituskausilla Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE) uusimaalaisille kehittämishankkeille. Rahoitus on sisältynyt vuosittain valtion budjettiin. Orpon hallituksen budjettiin määräraha ei sisälly, mutta aiempien budjettipäätösten rahoituksesta meillä on vielä jonkun verran jakamatonta tukea.

Viimeisimmällä, työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 päätöksellä saimme Uudellemaalle jaettavaksi noin neljä miljoonaa euroa. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi lyhytkestoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia kehittämiskokonaisuuksia.

Rahoitus on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille toimijoille. Hakija voi olla esimerkiksi elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimija tai järjestö. Yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tai hanketoteuttajan toiminnan ylläpitämiseen tukea ei myönnetä. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen, ja esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta voi hyödyntää lisänä.

Uusimaa-ohjelma ja älykkään erikoistumisen strategiamme ohjaavat rahoituspäätöksiä. Kuhunkin rahoitushakuun määrittelemme omat painotukset.

Menneet rahoitushaut

Haku 16.1.–14.3.2023, rahoituspäätökset kesäkuussa 2023

Viimeisimmässä rahoitushaussamme oli kaksi teemaa. Etsimme hankkeita, jotka vahvistavat alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä sekä hankkeita, joissa kehitetään uusimaalaisia hyödyttäviä uusia palveluja tai osallisuutta. Lisäksi tuimme samojen teemojen esiselvityshankkeita, joilla luodaan valmiuksia pysyvään toimintaan. Tavoitteena on, että hankkeet hyödyttävät koko maakuntaa.

Rahoitusta myönnettiin kolmelletoista hankkeelle, joista kuusi on esiselvitystä. Hankkeiden kesto on enimmillään vuoden 2026 loppuun asti.

Haku 1.6.–12.8.2022, rahoituspäätökset lokakuussa 2022

Tässä rahoitushaussa etsimme kehittämishankkeita, joilla voidaan edistää hiilineutraalia kiertotaloutta, Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten kasvattamista sekä vieraskielisten ja kansainvälisten osaajien työllistymistä. Etusijalla olivat useamman toimijan yhteishankkeet, joilla edistetään alueen kuntien ja muiden toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä.

Rahoitusta myönnettiin viidelle laajalle hankekokonaisuudelle sekä Uudenmaan liitolle AKKE-rahoituksen hallinnointiin. Hankkeiden kesto on enimmillään kolme vuotta.

Haku 8.12.2020–31.3.2021, rahoituspäätökset tammi–huhtikuussa 2021

Vuoden 2020 lopulla käynnistyneessä rahoitushaussa tavoitteena oli Uudenmaan koronakriisistä toipuminen. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, joilla nopeutettiin taloudellista kasvua ja yritysten elpymistä sekä vahvistettiin innovaatiotoimintaa ja ekosysteemejä. Lisäksi haluttiin tukea luovien alojen selviytymistä.

Rahoitusta sai 38 hanketta, jotka olivat yleisimmin pienehköjä kehittämishankkeita. Niiden toiminta voi jatkua vuoden 2023 loppuun asti.

Alla ovat lomakkeet ja ohjeet rahoitettujen hankkeiden käyttöön.

Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla liiton kirjaamoon. Osoite on toimisto@uudenmaanliitto.fi. Maksatushakemus ja sen liitteet tulee lähettää pdf-tiedostoina.

Lomakkeet:

Uudenmaan tavoitteet ohjaavat rahoitusta

Rahoituspäätöksiämme ohjaavat Uusimaa-ohjelman ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet.

Uusimaa-ohjelma tähtää kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa. Älykkään erikoistumisen strategia Resurssiviisas Uusimaa edistää resurssien harkittua ja ennakoivaa käyttöä sekä maakunnan vahvuuksiin keskittymistä tutkimus- ja innovaatiotyössä.

Lue tarkemmin tavoitteistamme:

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, elinkeinopolitiikka ja -yhteistyö, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto.

Tekninen tuki:

Paula Latvanen

Hankesuunnittelija

+358 44 333 0668

Uusimaa-ohjelman, hankehallinnon ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijatehtävät

Maksatusasiat:

Joanna Kallio

Hankeasiantuntija

+358 40 756 8319

Kansallisen rahoituksen hankkeiden tarkastus, maksatus ja tekninen rahoitusneuvonta

Sivu päivitetty viimeksi: 10.10.2023