Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös pitää Uusimaa-kaavan kokonaisuuden pääosin voimassa – Myös liiton oma valitus käsittelyyn

Merta ja taustalla kerrostaloja sekä nostureita. Teksti Uusimaa-kaava 2050.

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksillään ilmoittanut ottavansa käsittelyyn 15 Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen liittyvää jatkovalitusta, mukaan lukien Uudenmaan liiton valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei asettanut valitusten vaatimuksista huolimatta uutta täytäntöönpanokieltoa, joten Uusimaa-kaavan kokonaisuus pysyy pääosin voimassa, lukuun ottamatta Helsingin hallinto-oikeuden syyskuussa 2021 kumoamia osia. Lainvoiman kaavat saavat vasta valitusprosessin päätyttyä. 

Uudenmaan liitto haki jatkovalituslupaa kaikkien kolmen kaavan eli Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen osalta, sillä liiton näkemyksen mukaan hallinto-oikeuden päätökset eivät mahdollistaneet yksiselitteistä kaavan tulkintaa. Lisäksi päätökset käsittelivät liiton tulkinnan mukaan asioita, joita valituksissa ei vaadittu muutettaviksi. 

Hallinto-oikeuden päätökset ovat johtaneet liiton näkemyksen mukaan siihen, että voimassa olevan maakuntakaavan suojelualueita, Natura 2000 -alueita ja kauppaa koskevat merkinnät eivät perustu uusimpiin selvityksiin. Päätökset myös muuttivat oleellisesti kaupan suunnitteluratkaisua. 

Useita valituksia jatkokäsittelyyn 

Uudenmaan liiton valitusten lisäksi hallinto-oikeuden päätöksistä jätetiin 21 jatkovalitushakemusta. Näistä korkein hallinto-oikeus otti käsittelyynsä kolmen kaavan osalta yhteensä 12 valitusta. Nämä valitukset koskevat muun muassa raskaan raideliikenteen varikon merkintää Espoon ja Kirkkonummen rajalla, viheryhteyksiä sekä hallinto-oikeuden kaupan ratkaisua koskevaa päätöstä. 

Maakuntakaavojen ratkaisut vahvistuvat näiden aiheiden osalta vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, jolloin se joko kumoaa, muuttaa tai pitää ennallaan hallinto-oikeuden ratkaisun tai palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Valituslupahakemusten hylkääminen sinetöi osan kaavaratkaisuista 

Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäämien valitushakemusten osalta kaavaratkaisut eivät enää muutu, ja ne pysyvät maakuntavaltuuston päätöksien mukaisina.  

Hylätyiksi tulleet valitukset kohdistuivat muun muassa Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelilinjauksen, Helsingin Vartiosaaren sekä Espoon Myntinmäen asemanseudun kaavaratkaisuihin. 

Lisätietoja: 

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, ilona.mansikka@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 524 9186

Avainsanat:

Maakuntakaava