Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Kaksi palapelin palaa sekä pelinappuloita niiden ympärillä.

Uudenmaan liiton tulkinta voimassa olevasta maakuntakaavatilanteesta

Tällä sivulla esitetään tämänhetkinen maakuntakaavatilanne. Uusimaa-kaava 2050 on pääosin voimassa, mutta joitakin sitä koskevia valituksia on vielä käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämän vuoksi voimassa on myös aiempien maakuntakaavojen merkintöjä.

Tutustu kartalla liiton tulkintaan voimassa olevista maakuntakaavoista

Uudellamaalla on samanaikaisesti voimassa useita maakuntakaavoja, jotka yhdessä muodostavat voimassa olevien maakuntakaavojen kokonaisuuden. Kokonaisuuden hahmottamista ja tulkintaa helpottavat epävirallinen yhdistelmäkartta sekä sen merkinnät ja määräykset. Kun vallitsevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat ja maakuntakaavamerkinnät huomioitava samanaikaisesti.

Voimassa olevat maakuntakaavat ja maakuntakaavamerkinnät

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus

Uusimaa-kaavan kokonaisuudesta, joka sisältää Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavat, ovat voimassa

Östersundomin alueen maakuntakaava

Östersundomin alueen maakuntakaava (lainvoimainen) on kokonaisuudessaan voimassa.

Neljäs vaihemaakuntakaava

Neljännestä vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen) ovat voimassa

Toinen vaihemaakuntakaava

Toisesta vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen) ovat voimassa Natura 2000 -alueiden merkinnät.

Uudenmaan maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavasta (lainvoimainen) ovat voimassa Natura 2000 -alueiden merkinnät.

Maakuntakaavatilanteen taustaa

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus tuli pääosin voimaan 24.9.2021 Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä valtaosan kaavakokonaisuudesta jätetyistä valituksista.

Uudenmaan liiton tulkinta hallinto-oikeuden päätöksistä ja niiden vaikutuksista maakuntakaavatilanteeseen tarvitaan siksi aikaa, kunnes Uusimaa-kaavan kokonaisuutta koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Liiton tulkinta palvelee paitsi kuntakaavoitusta, myös osallisia ja muita viranomaistahoja. Lopullinen tulkinta hallinto-oikeuden päätösten vaikutuksista maakuntakaavatilanteeseen vahvistuu kuitenkin vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Sivu päivitetty viimeksi: 15.6.2022