Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Luovien alojen kestävyysloikkaa luotsaava hanke etenee työpajoista toimenpideohjelmaan 

Kaksi henkilöä polkupyörien kanssa meren rannalla.

LuoTo-hankkeessa luodaan konkreettiset askelmerkit luovien alojen kestävään tulevaisuuteen. Kevään työpajojen pohjalta luonnostellaan kesän aikana toimenpideohjelma, jota luovan alan toimijat pääsevät elokuussa kommentoimaan.

LuoTo-hanke järjesti kevään aikana yhdeksän työpajaa, jotka tavoittivat yli 300 luovien alojen osaajaa. Työpajoissa luodattiin alan kestävyystyön nykytilaa kuulemalla eri luovien alojen kestävyysajattelun edelläkävijöitä. Tärkein osuus olivat syväluotaavat keskustelut, joita käytiin Sitran Murrosareena-tekniikkaa hyödyntäen. Tavoitteena oli määritellä yhdessä askelmerkit kestävämpään tulevaisuuteen.  

− Työpajojen tunnelma oli motivoitunut ja innostunut. Keskusteluista kävi ilmi, miten tärkeä asia ekologinen kestävyys on luoville aloille. Ratkaisuja kestävyyskriisiin halutaan löytää, vaikka oma työtaakka on usein raskas ja resurssit kestävyystyöhön vähäisiä, kertoo LuoTo-hankkeen projektipäällikkö Jaana Eskola Uudenmaan liitosta.  

Hanke sai kentältä arvokasta, ajankohtaista tietoa eri luovien alojen käynnissä olevista ympäristöohjelmista ja kestävyyshankkeista. Työpajoissa koottiin yhdessä konkreettisia toimia, joilla luovien alojen kestävyyssiirtymä vauhdittuu. Näiden yhteisten tulosten ja suunnitelmien pohjalta laaditaan Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma.  

Toimenpideohjelman luonnos kommenteille elokuussa 

Toimenpideohjelman keskiössä ovat luovien alojen ekologiset vaikutukset, kuten konkreettiset päästöt sekä niiden vähentäminen, mutta myös taiteen ja luovien alojen potentiaali ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Sisältövaikuttamisen kautta kulttuuriala on ainutlaatuisessa asemassa koko yhteiskunnan kestävyysmurroksen vauhdittajana.  

Kesän aikana LuoTo-hanke laatii toimenpideohjelman luonnoksen työpajoissa syntyneen materiaalin ja hankkeen esiselvityksen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) pohjalta. Tätä luonnosta pääsevät luovan alan toimijat kommentoimaan elokuussa. Kommenttikierros toteutetaan alan toimialajärjestöjen kautta.  

− Pyrimme mahdollisimman osallistavaan ja avoimeen prosessiin. Toivomme, että luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmassa kuuluu luovien alojen koko kentän ääni vahvana, Eskola summaa.  

LuoTo-hankkeen toteuttajakonsortioon kuuluvat Uudenmaan liitto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, ympäristöministeriö, Creasus ry ja MyStash Oy. Hanketta rahoittavat Sitra, ympäristöministeriö, Uudenmaan liitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä on edustus neljästä eri ministeriöstä, Sitrasta ja Taiteen edistämiskeskuksesta. Luovan alan toimijoille suunnattujen työpajojen lisäksi hankkeen puitteissa on järjestetty työpajoja myös luovien alojen rahoittajille ja kuntatoimijoille. 

Lisätietoja: 

Jaana Eskola

Projektipäällikkö

+358 40 182 4893

Luovat alat, ilmastonmuutos, LuoTo-hanke

Avainsanat:

Ilmasto