Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen kokous 4.3.: Lausunto rakentamislain muuttamisesta 

Uudenmaan maakuntahallitus piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 4. maaliskuuta ja päätti antaa lausunnon rakentamislain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan, että samanaikaisesti valmistelussa olevien uusien maankäytön lakien yhteentoimivuus vaikuttaa siihen, saavutetaanko uudistukselle asetetut tavoitteet. Uudistuskokonaisuus ei saa heikentää pitkäjänteistä alueidenkäytön suunnittelua.   

Lausunnossa esitetään rakentamislakiin riittäviä siirtymäaikoja sekä pykälien ja perustelujen tarkentamista. Erityistä huomiota kiinnitetään lain pykäliin, jotka koskevat rakennusten vähähiilisyyttä, puhtaan siirtymän sijoittamislupaa, purkamisluvan edellytyksiä, rakentamisluvan käsittelyaikatakuuta, päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta sekä poikkeamislupaa.

Vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia on tarkoitus korjata hallitusohjelman mukaisesti ennen kuin se tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Ympäristöministeriö on esittänyt muutoksia yhteensä 19 rakentamislain pykälään. Ministeriö pyytää lausuntoja esittämistään muutoksista.

Kokouskäsittely:

Kokouksen kuluessa puheenjohtaja Markku Markkula (kok, Espoo) esitti Mirita Saxbergin (kok, Helsinki) kannattamana vastaesityksensä lausuntoon. Vastaesitys sisälsi muokkauksia pohjaesityksen osuuksiin, joissa otettiin kantaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen kokonaisuutena, sekä useisiin pykäliin. Äänestyksessä Markkulan vastaesitys voitti esittelijän pohjaesityksen äänin 8–7.

Esittelijä Tuija Telénin alkuperäinen pohjaesitys:

Maakuntahallituksen päätökseen jätettiin eriävä mielipide, jonka esittäjät ovat Pirjo Komulainen (sd, Järvenpää), Ulla Kaukola (sd, Vantaa), Olli Koski (sd, Helsinki), Pia Lohikoski (vas, Kerava), Reetta Hyvärinen (vihr, Kirkkonummi), Leo Stranius (vihr, Helsinki) ja Akseli Koskela (vihr, Helsinki).

Lisätietoja:

Markku Markkula

Maakuntahallituksen puheenjohtaja

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Maakuntajohtaja

+358 40 801 6009

Liiton toiminnan, talouden ja hallinnon johtaminen, asioiden valmistelu maakuntahallituksen päätettäväksi.

Palvelee myös ruotsiksi

Tapaamisvaraukset: assistentti Hanne Koljonen, puh. +358 40 552 3152

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Päätöksenteko