Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 4.3: Utlåtande om ändring av bygglagen

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra ordinärt möte på måndagen den 4 mars och beslutade ge ett utlåtande om en ändring av bygglagen. I utlåtandet konstateras att förenligheten mellan nya markanvändningslagar som är i samtidig beredning, påverkar uppnåendet av de uppställda målen.   
Reformhelheten får inte försvaga långsiktig markanvändningsplanering.   

Nylands förbund föreslår till bygglagen tillräckliga övergångstider jämte en precisering av paragrafer och motiveringar. Speciell uppmärksamhet fäster man vid paragrafer som gäller byggnaders koldioxidsnålhet, placeringstillstånd för omställning till ren energi, förutsättningar för rivningstillstånd, tidsgaranti för behandlingen av bygglov, den huvudansvariga aktörens ansvar för genomförandet och undantagstillstånd.  

Avsikten är att rätta till bygglagen av år 2023 enligt regeringsprogrammet innan den träder i kraft i början av år 2025. Förslag till ändringar har getts för sammanlagt 19 paragrafer i bygglagen. Miljöministeriet har bett om utlåtanden gällande föreslagna ändringar. 

Mötesbehandling: 

Under mötet presenterade ordförande Markku Markkula (saml., Esbo), understödd av Mirita Saxberg (saml., Helsingfors) sitt motförslag till utlåtandet. Motförslaget innehöll bearbetningar av de delar i grundförslaget där man tar ställning till förnyandet av markanvändnings- och bygglagen som en helhet, jämte till flera paragrafer. Vid omröstningen vann Markkulas motförslag den föredragandes förslag med rösterna 8–7.  

Ursprungligt grundförslag av föredragande Tuija Telén:

Till landskapsstyrelsens beslut inlämnades en avvikande åsikt, som gavs av Pirjo Komulainen (sd, Träskända), Ulla Kaukola (sd, Vanda), Olli Koski (sd, Helsingfors), Pia Lohikoski (VF, Kervo), Reetta Hyvärinen (Gröna, Kyrkslätt, Leo Stranius (Gröna, Helsingfors) och Akseli Koskela (Gröna, Helsingfors). 

Ytterligare upplysningar: 

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande