Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 25.10.: Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen Uusimaa-kaavasta haetaan valituslupaa

Maakuntahallituksen jäseniä kokouksessa istumassa pöydän ääressä.

Kuntavaalikaudelle 2021–2025 valittu Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 25. lokakuuta ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa sekä muutosta Helsingin hallinto-oikeuden Uusimaa-kaavan kokonaisuutta koskeviin kumoamispäätöksiin.

Hallinto-oikeus kumosi Uusimaa-kaavan suojelualueita ja Natura 2000 -alueita koskevat kaavaratkaisut siltä osin, kuin niillä oli tarkoitus kumota aiemmissa maakuntakaavoissa esitettyjä suojelu- ja Natura 2000 -alueita.

Lisäksi hallinto-oikeus kumosi vähittäiskaupan myymälän koon alarajana pääkaupunkiseudun ulkopuolisille taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeille esitetyn 10 000 kerrosneliömetriä ja palautti alarajaksi 4 000 kerrosneliömetriä.

Uudenmaan liiton mielestä korkeimman hallinto-oikeuden tulee palauttaa Uusimaa-kaavan kokonaisuuden hyväksymispäätökset voimaan siinä muodossa, kuin maakuntavaltuusto on ne tehnyt. Samalla pyydetään tutkimaan, onko Helsingin hallinto-oikeus käyttänyt maakunnan liitolle kuuluvaa kaavoitustoimivaltaa päättää maakuntakaavan sisällöstä.

Lisäksi maakuntahallitus päätti pyytää maakunnan yhteistyöryhmässä mukana olevia tahoja esittämään edustajansa ryhmään 15.11. mennessä. Maakunnan yhteistyöryhmä on Uudenmaan kehittämisen lakisääteinen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Maakuntahallitus kävi myös evästyskeskustelun tulevan kauden kokouskäytäntöjen uudistamisesta sekä hallituksen alaisuuteen perustettavista uusista toimikunnista. Uudistuksista päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kokouspäätökset:

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaan.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen vuosille 2021–2025

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vaalien valmistelutoimikunta: varapuheenjohtajan vaihtuminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntahallituksen kokouskäytännöt tulevalla valtuustokaudella

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntahallituksen alaisten toimikuntien asettaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen  (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntavaltuuston kokouksen 5.10.2021 päätösten täytäntöönpano

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Osavuosikatsaus 3/2021

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 


> Lisätietoa kuntavaalikauden 2021–2025 maakuntahallituksesta(Avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455
Sihteeri, hallintojohtaja Inka Tikkanen, puh. 040 554 5538
Uusimaa-kaava: kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186