Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 27.9.: Uusimaa-ohjelma nähtäville

Harmaalla pohjalla oranssi puhekupla, jonka sisällä megafoni.

Uudenmaan maakuntahallitus piti etäkokouksen maanantaina 27. syyskuuta. Hallitus päätti asettaa Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen luonnokset nähtäville 30 päivän ajaksi. Lausuntoaika alkaa 4. lokakuuta.

Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan kehittämisen painopisteet ja tavoitteet sekä välineet toteutukseen. Ympäristöselostuksessa arvioidaan ohjelman vaikutuksia.

Lisäksi päätettiin muun muassa kuntakaavoja koskevista lausunnoista.

Kokouksessa esittelijä muutti esitystään luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistamisesta ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi oli yksi äänestys, joka koski Espoon kaupungille annettavaa lausuntoa ELY-keskuksen antamasta oikaisukehotuksesta Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätökseen. Muutoin kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti. 

Nykyinen maakuntahallitus oli koolla viimeistä kertaa. Maakuntahallitus kuluvalle kunnallisvaalikaudelle valitaan 5.10. pidettävässä maakuntavaltuuston kokouksessa.

Kokousasiat, muutoskäsittelyt kokouksessa sekä linkit esityslistan esityksiin: 

Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja ympäristöselostuksen valmistelu (maakuntavaltuustolle)

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja ympäristöselostuksen luonnosten asettaminen nähtäville

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Espoon kaupungille Uudenmaan ELY-keskuksen antamaan oikaisukehotukseen, Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä

Maakuntahallituksen jäsen Inka Hopsu (vihr., Espoo) esitti, että lausunnon ydin muutetaan muotoon: ”Maakuntahallitus näkee ELYn oikaisuvaatimuksen perusteltuna ja näkee tarpeellisena liittää Histan ympäristön rakentumattomat A3- ja A2-alueet asemanseudun ajoitusmääräykseen. Maakuntahallitus korostaa tarvetta torjua ilmastonmuutosta kaavoituksessa ja hillitä kaupunkirakenteen hajautumista. Myös viheryhteyksien vahvistaminen muuttamalla A3-alueita V-alueiksi tulisi huomioida.”

Äänestyksessä lausunto säilyi esittelijän esittämässä muodossa äänin 76 (poissa 2).

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Mäntsälän koko kunnan 2050 yleiskaavaluonnoksesta

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs (iEER) -jatkohankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions (BRIDGES) -jatkohankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki -projektin perustaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -teemaverkosto; Kuntaliitto

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki; Uudenmaan liitto

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Etelä-Suomen maakunnan liittojen välinen koordinaatiosopimus välittävän toimielimen ja eräiden muiden tehtävien hoidosta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan sitoutumattomat ry:n oikaisuvaatimus koskien yhdistyksen ehdokaslistojen yhdistelmien äänimäärien käsittelyä ylikunnallisten luottamuselinpaikkojen valintojen valmistelussa

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen (maakuntavaltuustolle)

Esittelijä muutti kokouksessa esitystään, joka hyväksyttiin yksimielisesti: 

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vaalien valmistelutoimikunta: varajäsenmuutos

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallintojohtaja Inka Tikkanen, puh. 040 554 5538