Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 22.2.: Lausunnot Liikenne 12 -luonnoksesta ja Fossiilittoman liikenteen tiekartasta

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui etäyhteyksin maanantaina 22. helmikuuta. Hallitus päätti antaa lausunnot valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne 12 -luonnoksesta ja Fossiilittoman liikenteen tiekartasta. 

Kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-rahoitusta päätettiin myöntää kolmelle hankkeelle. Yksi hakemus jätettiin käsittelemättä tarvittavien lisäselvitysten vuoksi.

Kokousasiat:

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Suomen ensimmäisen liikennejärjestelmäsuunnitelman visio on hyvä ja kunnianhimoinen. Myös tavoitteet ovat hyviä, mutta vaikuttavuuden, rahoituksen ja yhteistyön osalta on vielä parannettavaa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään tulisi voida vastata suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä tehokkaammin.

Ensisijaisesti tulee ylläpitää ja kehittää nykyistä rataverkostoa, lausunnossa mainitaan. Uudenmaan kannalta on myös tärkeää korostaa liikennejärjestelmän kehittämisessä vahvemmin kansainvälistä saavutettavuutta.

Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnittelulla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hallituskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelma laaditaan kahdeksitoista vuodeksi.


Esittelijä Ossi Savolainen teki kokouksessa lausuntoon seuraavat lisäykset ja muutokset:

1. Lisäys kohtaan Älyratkaisujen vauhdittaminen ja käyttöönotto:

”Uudenmaan liitto on lausunnossaan Fossiilittoman liikenteen tiekartasta esittänyt merkittäviä näkemyksiä toimenpiteistä, jotka tulisi sisällyttää myös Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Esimerkkeinä tällaisista ovat liikenteen moninaisten älyratkaisujen kehittämistoimet sekä junaliikenteen ERTMS-järjestelmän käyttöönoton vauhdittaminen.”

2. Muutos kohtaan Toimenpiteiden rahoituksen suuntaaminen:

Seitsemännen kappaleen viimeinen virke “Hankeyhtiöiden käyttö ei saa johtaa ratojen yksityistämiseen, vaan väylien täytyy pysyä julkisessa omistuksessa ja hankeyhtiöiden toiminnan tulee olla yhtä läpinäkyvää kuin julkinen hallinto” poistetaan, ja sitä edeltävä virke muutetaan muotoon: ”Yhteisrahoituksen lisäämisessä myös maksuhalukkaiden ja -kykyisten rahoituksen tulee toteuttaa liikennejärjestelmää valtakunnallisesti yhtenäisenä.”

3. Muutos kohtaan Visio ja toimenpideohjelma:

Kolmannen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: Joukkoliikenteen runkoyhteyksien hyödyntämistä edes osalla matkaa tulee edistää etenkin liityntäpysäköintiä kehittämällä.”

4. Lisäys kohtaan Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessi:

Kolmannen kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisätään kansainvälisten yhteyksien ilmansuuntana myös etelä.

5. Lisäykset kohtaan Toimenpiteiden rahoituksen suuntaaminen:

”Ensisijaisesti tulee ylläpitää ja kehittää nykyistä rataverkostoa.”

”Selvitetään Hanko–Hyvinkää-radan sähköistämisen hyödyntämismahdollisuudet muullekin kuin tavaraliikenteelle.”


Äänestykset, jotka aiheuttivat muutoksia lausuntoon:

1. Markku Markkula (kok,. Espoo) esitti lausunnon kohtaan Ratahankkeet seuraavaa lisäystä, joka hyväksyttiin äänestyksessä äänin 6–9:

”Pisara-hankkeen erittäin suurten kustannusten vuoksi tulee suunnitelmaan lisätä tarve laatia myös vaihtoehtoisia, taloudellisesti paremmin toteutettavissa olevia suunnitelmia.”

2. Markku Markkula (kok., Espoo) esitti lausunnon kohdan Toimenpiteiden rahoituksen suuntaaminen kahdeksannen kappaleen loppuun lisäystä, joka hyväksyttiin äänestyksessä äänin 7–8:

”Lähtökohtaisesti Uudenmaan liitto suhtautuu kielteisesti tieliikennemaksujen käyttöönottoon.”

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartasta

Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja sen vaikutustarkastelut tarjoavat uutta tietopohjaa liikenteen päästövähennyskeinojen päästö- ja taloudellisista vaikutuksista, mikä on hyvä lähtökohta päätöksenteolle.  Tiekartta sisältää lukuisia liikennejärjestelmäsuunnitelmien ulkopuolisia toimenpiteitä, jotka auttavat päästövähennysten saavuttamisessa ja tukevat myös maakuntien ilmastotyötä, lausunnossa todetaan.

Autokannan uudistaminen edellyttää vahvempia tukitoimia ja käyttövoimamuutos merkittävän lisämäärän vihreää energiaa huoltovarmuus huomioiden. Tukien ohella myös ohjaavampia keinoja tulee ottaa käyttöön, jotta haasteellinen päästötavoite saavutetaan, lausunnossa todetaan. Jatkotyössä digitaalisuuden, liikenteen automaation kehittäminen ja TKI-sektorin roolia tulee vahvistaa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta sisältää kolme vaihetta ja sen toimet keskittyvät tieliikenteeseen.


Esittelijä Ossi Savolainen teki kokouksessa lausuntoon seuraavat muutokset:

1. Muutos kohtaan Suhde Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaan:

Ensimmäisen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon ”Se edellyttää liikennesektorin hillintätyön vahvaa yhteistyötä LVM:n, Uudenmaan liiton ja kuntien kesken sekä julkisen sektorin yhteistyötä yritysten kanssa.”

2. Lisäykset kohtaan Toimenpiteiden rahoituksen suuntaaminen:

”Ensisijaisesti tulee ylläpitää ja kehittää nykyistä rataverkostoa.”

”Selvitetään Hanko–Hyvinkää-radan sähköistämisen hyödyntämismahdollisuudet muullekin kuin tavaraliikenteelle.”

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -projektin perustaminen 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi; Uudenmaan liitto 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Touchless Travel Helsinki-Vantaa – Maailman terveysturvallisin lentokenttä; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Asia poistettiin esityslistalta. 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE); Espoon kaupunki

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vaalien valmistelutoimikunta: varajäsenmuutos

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kannettavien tietokoneiden ja niiden telakointiasemien hankinta: Hallintosäännön mukainen maakuntahallituksen toimivallan delegointi maakuntajohtajalle 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valmistuneet julkaisut

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi