Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 25.1.: Lausunnot Uusimaa-kaavasta tehtyihin valituksiin

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui etäyhteyksin maanantaina 25. tammikuuta. Maakuntahallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnot Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen kuuluvista Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavoista tehtyihin valituksiin. Lausunnoissa esitetään valitusten hylkäämistä perusteettomina.

Maakuntajohtajan esityksestä lausuntoja sekä Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan esityslistatekstiä tarkennettiin hieman. Helsingin vaihemaakuntakaavan lausuntokäsittelyssä äänestettiin lisäysehdotuksesta, joka ei mennyt läpi.

Lisäksi kokouskäsittelyssä olivat muun muassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne 12 -luonnos sekä työohjelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen Uusimaa-ohjelmalle 2022–2025.

Kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti täydennettynä maakuntajohtajan muutoksilla.

Kokousasiat sekä kokouksessa tehdyt muutokset:

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista

Maakuntajohtajan esityksestä suojelualueita koskevaa lausuntotekstiä tarkennettiin. Väliotsikon ”Vuorovaikutus kaavan laadinnan aikana” alle lisättiin: ”Kaavaselostuksessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen kymmenennessä pykälässä mainitut seikat on esitetty sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että on luotu edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa.”

Maakuntajohtajan esityksestä esityslistatekstiin lisättiin raskaan raideliikenteen varikkoja koskevien valitusten listaukseen vaatimusten referointiin liittyvä, siitä epähuomiossa pois jäänyt väite: ”Raskaan raideliikenteen varikko tuotiin liian myöhään valmisteluun lausuntoajan jälkeen. Vuorovaikutus kaavan valmistelussa on jäänyt toteutumatta maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyllä tavalla.”

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista

Maakuntajohtajan esityksestä suojelualueita koskevaa lausuntotekstiä tarkennettiin. Väliotsikon ”Vuorovaikutus kaavan laadinnan aikana” alle lisättiin: ”Kaavaselostuksessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen kymmenennessä pykälässä mainitut seikat on esitetty sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että on luotu edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa.” 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista

Maakuntajohtajan esityksestä suojelualueita koskevaa lausuntotekstiä tarkennettiin. Väliotsikon ”Vuorovaikutus kaavan laadinnan aikana” alle lisättiin: ”Kaavaselostuksessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen kymmenennessä pykälässä mainitut seikat on esitetty sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että on luotu edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa.” 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne 12 luonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista

Ennakkotiedotteesta poiketen lausunnosta ei vielä päätetty, vaan lausunnon valmistelukatsaus ja maakuntahallituksen evästykset merkittiin tiedoksi.

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uusimaa-ohjelman 20222025 työohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan liitossa hallinnoitavat projektit vuonna 2021 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

RECIPROCITY-projektin perustaminen

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Digituki -hankkeen 2020–2021 perustaminen

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntavaltuuston kokouksen 15.12.2020 täytäntöönpano

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Hallintosäännön mukaisen maakuntahallituksen toimivallan delegointi; EU-rakennerahastohankkeiden maksatuspäätöksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin liittyvät tehtävät 

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen vaihtuminen

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valmistuneita julkaisuja

Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Tiedotteen tekstiä on korjattu julkaisemisen jälkeen seuraavasti:

KORJAUS 25.1.: Tiedotteessa mainittiin virheellisesti, että kaavavalitusten lausuntoihin kokouksessa lisätyssä suojelualueita koskevassa maininnassa viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin. Korjattu viittaamaan maankäyttö- ja rakennusasetukseen.

KORJAUS 25.1.: Tiedotteen tekstiä asiakohdassa ”Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista” on täydennetty maininnalla, että raskaan raideliikenteen varikkoja koskevien valitusten listaukseen kokouksessa lisätty väite oli alun perin jäänyt epähuomiossa pois listalta.