Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 8.11.: Evästekeskustelua lausuntoon kaavoitus- ja rakennuslaista

Pöydän äärellä ihmisiä istumassa läppäreiden kanssa.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 8. marraskuuta. Maakuntahallitus kävi evästekeskustelua ja merkitsi tiedoksi tilanteen kaavoitus- ja rakennuslakia koskevassa lausuntovalmistelussa. Lausunnosta päätetään seuraavassa kokouksessa. 

Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan kaavoitus- ja rakennuslain uudistuksen valmistelu tulisi keskeyttää sekä sisältöön liittyvien ongelmien että valmisteluun liittyvien poliittisten ristiriitojen vuoksi. Mikäli lain valmistelua kuitenkin jatketaan, tulisi lakiluonnokseen tehdä lukuisia merkittäviä muutoksia.

Maakuntahallitus sai myös tiedoksi liiton tulkinnan Helsingin hallinto-oikeuden Uusimaa-kaava 2050 -päätöksestä.

Hallinto-oikeuden päätökset Uusimaa-kaavasta eivät ole Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan yksiselitteisiä ja siksi kuntakaavoituksen tueksi on tulkittu, mikä on ohjaava, voimassa oleva kaavakokonaisuus. Liiton tulkinta palvelee myös osallisia ja muita viranomaistahoja. Kaavakokonaisuus on ratkaistavana korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kokousasiat ja linkit esityksiin

Kaikki muut kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaan, paitsi sisäisiä virkajärjestelyjä koskevat pykälät, jotka päätettiin jättää pöydälle. 

Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi, valmistelutilanne tiedoksi

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Helsingin hallinto-oikeuden Uusimaa-kaavakokonaisuutta koskevien päätösten vaikutukset

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Artificial Intelligence and Big Data in the Digital Transformation of Public Administrations in Europe: The EU Platform for regions, DT4Regions -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntien liitot yhdessä oppien ja kehittyen -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntahallituksen kokouskäytännöt tulevalla valtuustokaudella

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntahallituksen alaisten toimikuntien asettaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Hallintosäännön mukaisen maakuntahallituksen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Vaalien valmistelutoimikunta: varajäsenmuutos

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

Maakuntahallitus päätti jättää asiakohdan pöydälle.

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: hallintojohtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

Maakuntahallitus päätti jättää asiakohdan pöydälle.

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valmistuneet julkaisut

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen (Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455
Sihteeri, hallintojohtaja Inka Tikkanen, puh. 040 554 5538
Kaava-asiat: Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka,, puh. 040 524 9186