Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Osaaminen, innovaatiot ja investoinnit Uudenmaan kasvun avaimia

Sininen kiiltävä seinä, josta heijastuu talo.

Uudenmaan tulevaisuuden kannalta tärkeiksi nähdään osaaminen, innovaatiot ja yritykset. Näitä ollaan nostamassa yhdeksi painopisteeksi työn alla olevaan Uusimaa-ohjelmaan, joka määrittelee maakunnan vision ja kehittämisen tavoitteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Menestyvä Uusimaa -painopisteen tarkoituksena on edistää Uudenmaan taloudellista kasvua ja kehittymistä. Maakunnassa pitää olla hyvät mahdollisuudet uusien yritysten perustamiseen sekä nykyisten yritysten menestymiseen, uudistamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

– Uudenmaan menestys perustuu investointien ja osaamisen lisäksi kyvylle hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaatiota. Uusimaa-ohjelmalla vahvistamme näitä edellytyksiä, erityisasiantuntija Johannes Herala sanoo.

Olennaista on myös koulutuksen ja työelämän sujuva vuoropuhelu, jotta työvoimaa koulutetaan niille aloille, joilla tarvitaan tekijöitä. Tarvitsemme Uudellemaalle myös lisää kansainvälisiä osaajia. Haluamme helpottaa heidän ja heidän perheidensä tänne tuloa ja saada heidät myös viihtymään täällä.

Yhdessä tekeminen vauhdittaa Uudenmaan menestystä

Uudenmaan menestys voi perustua vain yhteiseen kehittämiseen, jossa avainasemassa on toimialarajat ylittävä eri tahojen yhteistyö. Myös kansainvälisillä verkostoilla ja kumppanuuksilla on keskeinen merkitys menestyksen luomisessa. Tällä hetkellä Uudenmaan tärkeimmät kansainväliset kumppanit sijaitsevat Itämeren alueella.

– Uudenmaan liitto on osaltaan vahvistamassa maakunnan toimijoiden välisiä verkostoja. Niiden yhtenä tarkoituksena on uudistaa alueen osaamista sekä parantaa edellytyksiä menestyvälle liiketoiminnalle, Herala kertoo.

Koronapandemia on koetellut erityisesti Uuttamaata, mikä näkyy työttömyyden ja varsinkin nuorisotyöttömyyden kasvuna sekä yritysten talousvaikeuksina. Tästä vaikeasta tilanteesta nouseminen seuraavan neljän vuoden aikana on yksi ohjelman keskeisiä lähtökohtia. Tulevina vuosina mahdollisuuksia on esimerkiksi teknologian kehityksen, innovaatioiden, yhteistyön ja yhteiskehittämisen saralla.

Tarvitsemme myös lisää yhteen hiileen puhaltamista, Uudenmaan yhteisten asioiden ja viestin esiin tuomista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia tavoitteleva Uusimaa-ohjelma esittelee alueen yhteisen suunnan

Uuden maakuntaohjelman eli Uusimaa-ohjelman valmistelua tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Ohjelma tulee sisältämään pitkän aikavälin vision vuodelle 2050 sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022-2025. Pohjaa maakuntaohjelmalle on luotu skenaariotyössä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana.

Kevään aikana ohjelmatyöhön on saatu arvokkaita näkökulmia työpajoissa, joiden osallistujat ovat olleet erilaisista uusimaalaisista organisaatioista.

– Haluan kiittää kaikkia tähän mennessä valmisteluun osallistuneita. Työ on vielä kesken ja vielä ehtii kertoa omia ajatuksia Uudenmaan kehittämisestä. Meille voi jättää ideoita ja palautetta verkkosivujen kautta, erityisasiantuntija Rosa Tuomi kertoo.

Ensi syksynä ohjelma on nähtävillä ja siitä voi lausunnoissa kertoa oman näkemyksensä. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman joulukuussa 2021.

Lisätietoja:

Johannes Herala

Erityisasiantuntija

+358 44 365 1988

Uudenmaan alueellinen kehitys, kunta- ja aluetalous, toimintaympäristön analyysit, erillisselvitykset

Rosa Tuomi

Erityisasiantuntija

+358 50 563 0375

Ennakointi, koulutuspolitiikka, Uusimaa-ohjelma