Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Palvelu- ja toimitilaverkko­uudistuksen Uudenmaan projektiryhmän työ käyntiin

Ihmisiä kokoushuoneessa.

Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen alueellinen projekti pyörähti käyntiin aloituskokouksella 18. huhtikuuta Uudenmaan liitossa. Uudistuksen tavoitteena on luoda yksi yhteinen valtionhallinnon ja kuntien asiakaspalveluverkko vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoitellaan asiakaslähtöisempää, kustannustehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa palvelutoimintaa. Alueellisen projektiryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tuija Telén.

Projektiryhmän tehtävänä on suunnitella uudistuksen toteutus Uudellamaalla hankkeen valtakunnallisten linjausten ja valtion toimitilastrategian pohjalta. Tavoitteena on, että käyntiasiointi kootaan julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, ja että valtion virastoissa ja laitoksissa siirrytään yhteiskäyttöisiin toimitiloihin. Asiakaspalvelupisteitä voi sijaita myös kuntien omistamissa tiloissa.

– Meillä on yhteinen tahto uudistaa asiakaspalvelua niin, että kansalainen saa tarvitsemansa palvelut yhden luukun periaatteella oli kyse sitten valtion, kunnan tai hyvinvointialueen vastuulla olevista palveluista, toteaa alueellisen projektiryhmän puheenjohtaja Telén.

Kokouksessa valtiovarainministeriön kehittämisjohtaja Marko Puttonen esitteli hanketta ja painotti alueellisen suunnittelun tärkeyttä hankkeen onnistumisen varmistamiseksi. Kokouksen henki oli yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa korostava. Työ käynnistyy nykytilan ja faktojen kartoituksella.

Kansalainen saa tarvitsemansa palvelut yhden luukun periaatteella oli kyse sitten valtion, kunnan tai hyvinvointialueen vastuulla olevista palveluista.

Uudenmaan alueellisen projektin varapuheenjohtajaksi nimettiin ylijohtaja Petri Knaapinen Uudenmaan ELY-keskuksesta. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja olivat estyneitä osallistumaan, joten tällä kertaa kokouksen avasi lakimies Tero Suursalmi Uudenmaan liitosta ja puheenjohtajana toimi yksikön päällikkö Jaakko Pesola ELY-keskuksesta.

Projektiryhmässä on laaja edustus valtion virastoista ja laitoksista, Uudenmaan kunnista ja hyvinvointialueilta. Projektin vetovastuu ja sihteerityö on määrätty valtiovarainministeriön päätöksellä Uudenmaan liitolle. Ryhmän toimikausi kestää kesäkuulle 2025.

Ensisijaiseksi palvelukanavaksi kattavat sähköiset asiointipalvelut

Uudistuksen jälkeen ensisijaisena palvelukanavana on kattavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut, joita käyntiasiointi täydentää. Sähköisten palveluiden käyttöön annetaan tukea. Asiakaspalvelupisteissä tarjotaan palveluja lähinnä kansalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja.

Asiakkaat tulevat jatkossa saamaan valtion virastojen asiakaspalvelupisteistä myös kuntien ja Kelan palveluja sekä hyvinvointialueiden palveluista niitä, jotka soveltuvat yhteispalveluihin. Jokainen kansalainen saa palvelua korkeintaan tunnin ajomatkan päästä. Palvelut tarjotaan sijainnista riippumatta yhdenvertaisesti koko maassa.

Valtion virastoista ja laitoksista uudistushankkeessa ovat mukana aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, ELY-keskukset, Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos, oikeusapu- ja edunvalvontapiirit, poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot, Ulosottolaitos, Verohallinto ja Kela.

Neljännes valtion virastojen ja laitosten henkilöstöstä siirtyy työskentelemään yhteiskäyttöisiin työympäristöihin.

Uudistuksen valmistelu etenee maakunnittain

Uudistushanke etenee alueellisesti vaiheittain. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja toimeenpano on jo käynnissä Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Ensimmäisten yhteisten palvelupisteiden asiakaskokemuksista on saatu rohkaisevia tuloksia.

Uudistuksen toisessa vaiheessa vuonna 2024 suunnittelu on käynnistynyt Uudenmaan lisäksi viidessä maakunnassa, jotka ovat Etelä-Savo, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa ja Satakunta.

Vuoden 2025 alusta uudistus aloitetaan kuudessa maakunnassa ja vuoden 2026 alussa lopuissa kolmessa maakunnassa.

Lisätietoja:

Tuija Telén

Maakuntajohtaja

+358 40 801 6009

Liiton toiminnan, talouden ja hallinnon johtaminen, asioiden valmistelu maakuntahallituksen päätettäväksi.

Palvelee myös ruotsiksi

Tapaamisvaraukset: assistentti Hanne Koljonen, puh. +358 40 552 3152

Projektiryhmän sihteeri:

Ari Lainevuo

Tutkimuspäällikkö

+358 50 363 1657

Älykäs erikoistuminen – Ihmisten kaupunki, Nopea laajakaista, Uudenmaan liiton tietopalvelut, valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus

Avainsanat:

EdunvalvontaHankkeet