Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Projektiasiantuntija Maria Sirviö: Kuntametsissä yhteensovitetaan monenlaisia arvoja

Maria Sirviö

Metsien arvo nähdään moninaisempana kuin koskaan. Tämä muuttaa myös metsänkäyttöä. Uudenmaan liitto on käynnistänyt Kuntametsien kestävä monikäyttö -projektin, joka tarjoaa kuntien käyttöön tietoa metsien kestävästä, monitavoitteisesta käytöstä. Kuntien toiveesta tekeillä on myös menetelmä merkittävien hiilivarastojen ja -nielujen tunnistamiseksi.

Mitä enemmän tiedetään metsien merkityksestä ilmastolle, biodiversiteetille ja meille ihmisille, sitä enemmän yhteensovitettavaa on metsien käytössä. Suomessa metsiä on hoidettu kulloisenkin parhaan tiedon mukaan ja metsäosaamisesta on tunnettu ylpeyttä. 

Kun köyhä Suomi haluttiin nostaa ”puulla parempiin päiviin”, tarkoitti se jaksolliseen, avohakkuisiin ja metsänviljelyyn tähtäävään metsänkasvatukseen siirtymistä. Nykyään metsien arvo nähdään moninaisempana, ja tuottotavoitteiden rinnalle nousevat muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja hiilensidonta.

Nykyään metsien arvo nähdään moninaisempana, ja tuottotavoitteiden rinnalle nousevat muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja hiilensidonta.

Metsätalouden merkitys Suomen taloudelle on kiistaton. Metsätalous on kuitenkin vähentänyt luonnon monimuotoisuutta, mitä ei ole onnistuttu pysäyttämään asetetuista tavoitteista huolimatta. Runsaiden hakkuiden vuoksi myös ilmastohyödyt jäävät pieniksi hiilinielupotentiaaliin nähden. Lisäksi ihmisten luontoharrastukset vaikuttavat ajatuksiin siitä, millaisia metsien tulisi olla.

Tiedon avulla parempia päätöksiä

Metsänkäytön tavoitteista ja tavoitteiden painoarvosta keskustellaan niin Euroopan parlamentissa kuin metsänomistajien saunan lauteillakin. Tutkimustietoon perehtyminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä päätöksiä yhteiseltä tietopohjalta. Uudenmaan liiton Kuntametsien kestävä monikäyttö -projekti tarjoaakin tietoa uusimaalaisten kuntien tarpeeseen. 

Metsänkäytön tavoitteista ja tavoitteiden painoarvosta keskustellaan niin Euroopan parlamentissa kuin metsänomistajien saunan lauteillakin.

Projektissa tuetaan kuntien metsänkäytön suunnittelua laatimalla tutkimuksiin perustuvia tietopaketteja siitä, mitä metsänkäytön eri tavoitteita voidaan ottaa huomioon ja miten niitä on mahdollista sovittaa yhteen. Tapaamisissa ja työpajoissa kuullaan myös tutkijoita. Kuntien erilaista osaamista ja hankekokemusta kartoitetaan ja opittua jaetaan kuntien kesken. Projektin aikana kehitetään kuntien yhteistyöverkostoa, jossa on mahdollisuus ratkoa haasteita yhdessä.

Uudenmaan liitto auttaa esimerkiksi metsästrategian tavoitteiden määrittelyssä. Projektissa on otettu ja tullaan jatkossakin ottamaan huomioon niin sisältöön kuin toteutustapoihin liittyviä toiveita kunnilta.

Omana projektinaan Uudenmaan liitossa selvitetään myös maankäytön vaikutuksia metsien hiilivarastoihin ja -nieluihin. Puuston hiilivarastot ja -nielut tuodaan kartalle, ja tietoja on jatkossa mahdollista hyödyntää esimerkiksi rakentamiseen sopivien alueiden tunnistamisessa. Tämänkaltaiset hiilinielutyökalut ovat olleet kärkipäässä kuntien toivelistalla.

Maria Sirviö: Tuon metsäosaamista Uudenmaan liittoon

Metsien rooli ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskysymyksissä on selkiytynyt, ja metsäosaamisen tarve on kasvanut monissa organisaatioissa. Aloitin Uudenmaan liiton ensimmäisenä metsäasioihin keskittyvänä suunnittelija elokuussa 2021, ja on ollut hienoa päästä edistämään parhaan käsillä olevan tiedon soveltamista käytäntöön.

Metsiin kohdistuvien odotusten monipuolistuessa osaamistaan täytyy ylläpitää jatkuvasti. Pitää olla valmis omaksumaan uutta tietoa, vaikka sen myötä aiemmin omaksutut käsitykset monimutkaistuisivat. 

Opintopolkuni kulki sekä käytännönläheisempien metsätalouden ammattikorkeakouluopintojen että teoreettisempien metsäekologian yliopisto-opintojen kautta. Olen päässyt perehtymään niin metsävarojen suunnitteluun ja hoitoon, metsäekosysteemien toimintaan kuin metsien ilmastovaikutuksiin.

Aiempi työni Luonnonvarakeskuksella metsävaratietojen parissa tarjosi hyvän kokonaiskuvan Uudenmaan metsien tilanteesta. Työskentely metsien monikäytön parissa on palkitsevaa. Teen parhaani, jotta Uudenmaan metsien käytössä näkyvät moninaiset arvot.

Maria Sirviö metsässä violetti takki yllään.

Maria Sirviö

Kirjoittaja on Uudenmaan liiton metsäasiantuntija, jolla on otsalamppu aina taskussa, koska tarve päästä pimeään metsään voi iskeä milloin tahansa.

Yhteystiedot: maria.sirvio@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 612 7909

Avainsanat:

IlmastoYmpäristö