Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Projektsakkunnig Maria Sirviö: I kommunala skogar samordnas många slags värden

Maria Sirviö

Skogarna anses ha mångsidigare värden än någonsin tidigare. Detta ändrar också hur skogarna används. Nylands förbund har startat ett projekt om hållbart mångbruk av kommunala skogar, som erbjuder kommunerna information om hållbart mångbruk av skogarna. Utifrån kommunernas önskemål håller man också på att utveckla en metod för att identifiera betydande kollager och kolsänkor.

Ju mer man vet om skogarnas betydelse för klimatet, biodiversiteten och för oss människor, desto mer arbete finns det i att samordna skogsanvändningen. I Finland har skogarna skötts enligt den bästa tillgängliga informationen och vi har varit stolta över vårt skogskunnande. 

När det fattiga Finland skulle bli rikare med hjälp av virke, innebar det en övergång till periodisk skogsodling som syftar till kalhuggning och skogsodling. I dagens läge ser man att skogarnas värde är mångsidigare och utöver avkastningsmålen lyfts fram bland annat målen om att främja naturens mångfald och kolbindning.

I dagens läge ser man att skogarnas värde är mångsidigare och utöver avkastningsmålen lyfts fram bland annat målen om att främja naturens mångfald och kolbindning.

Skogsbruket har en stor betydelse för Finlands ekonomi. Skogsbruket har dock minskat naturens mångfald, vilket man inte har kunnat stoppa trots de ställda målen. På grund av omfattande huggningar förblir klimatnyttan också liten jämfört med potentialen som kolsänka. Dessutom har människornas naturintressen inverkan på tankarna om hur skogarna bör se ut.

Bättre beslut med hjälp av kunskap

När det gäller målen för skogsanvändningen och vikten av dessa mål pågår det debatt både i Europaparlamentet och på skogsägarnas bastulavar.  Att bekanta sig med forskningsdata erbjuder möjlighet att fatta beslut utifrån den gemensamma kunskapsbasen. Nylands förbunds projekt om hållbart mångbruk av kommunala skogar erbjuder ny information för de nyländska kommunernas behov. 

När det gäller målen för skogsanvändningen och vikten av dessa mål pågår det debatt både i Europaparlamentet och på skogsägarnas bastulavar.

Genom projektet stöds planeringen av kommunernas skogsanvändning genom att göra upp forskningsbaserade infopaket om hur de olika målen för skogsanvändningen kan beaktas och hur de kan samordnas.  Under träffar och workshoppar hörs också forskare. Kommunernas olika kunnande och projekterfarenhet kartläggs och det som man lärt sig delas mellan kommunerna.  Under projektet utvecklas det kommunala samarbetsnätverket där kommunerna har möjlighet att lösa utmaningar tillsammans.

Nylands förbund hjälper till exempel med att fastställa målen för skogsstrategin. Inom projektet har man beaktat och kommer också i fortsättningen beakta kommunernas önskemål som gäller såväl innehåll som genomförandesätt.

Som ett eget projekt utreder Nylands förbund också markanvändningens konsekvenser för skogarnas kollager och kolsänkor. Trädbeståndets kollager och kolsänkor ska anges på kartan, och dessa uppgifter kan i fortsättningen utnyttjas till exempel när man identifierar områden som lämpar sig för byggande. Denna typ av verktyg för kolsänkor har legat på toppen av kommunernas önskelista.

Nytt skogskunnande till Nylands förbund

Skogarnas roll i frågor som gäller klimatet och naturens mångfald har blivit tydligare och behovet av skogskunnande har ökat i flera organisationer. Jag började som Nylands förbunds första planerare med fokus på skogsfrågor i augusti 2021, och det har varit fint att kunna främja hur den bästa tillgängliga informationen tillämpas i praktiken. 

När de förväntningar som riktas mot skogar blir mångsidigare, måste man hela tiden upprätthålla sitt kunnande. Man ska vara redo att tillägna sig ny information, även om de uppfattningar som man tidigare tillägnat sig skulle bli mer komplexa i och med informationen. 

Jag har avlagt både mera praktiska yrkeshögskolestudier i skogsbruk och mera teoretiska universitetsstudier i skogsekologi. Jag har haft möjlighet att fördjupa mig i planeringen och skötseln av skogstillgångar, hur skogsekosystem fungerar samt i skogarnas klimatkonsekvenser. 

Jag har tidigare jobbat med information om skogstillgångar vid Naturresursinstitutet, och då fick jag en bra helhetsbild av situationen i de nyländska skogarna. Det är givande att jobba med mångbruk av skogar. Jag gör mitt bästa så att mångsidiga värden ska synas i användningen av de nyländska skogarna.

Maria Sirviö

Skribenten är Nylands förbunds skogssakkunnig som alltid har sin pannlampa med i fickan eftersom behovet av att gå till den mörka skogen kan uppstå när som helst.

Projektsakkunnig Maria Sirviö, maria.sirvio@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 612 7909

Nyckelord:

Miljö