Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Tekstiilien kiertotaloudella uuteen tuotantoon

Uudellamaalla on hyvät mahdollisuudet kierrätykseen perustuvaan tekstiilituotantoon, ilmenee BRIDGES-hankkeen selvityksestä.

Uudenmaan tekstiilien kierrätystä käsittelevässä arvoketjukartoituksessa selvitettiin tuotannon vahvuuksia ja heikkouksia sekä yhteistyömahdollisuuksia. Tulokset osoittavat, että myös Uudellamaalla on mahdollista käynnistää kierrätykseen perustuvaa tekstiilituotantoa. Uudenmaan kilpailuetu tekstiilien kierrätyksessä on alueen vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen.

Selvityksen mukaan kierrätystekstiilien tuotannon ja tuotantoketjujen käynnistämistä, takaisin siirtämistä, ja uudelleensijoittamista helpottaa tuotantoprosessien automatisointi. Tämä tukee alueen teollisuuden muutosta ja uuden tuotannon syntyä.

Infinited Fiber Company ja Rester alan edelläkävijöitä

Suomessa on useita kasvavia kierrätystekstiilialan teollisia ja käsittelylaitoksia sekä toimijoita. Infinited Fiber Company -uusiokuitutehtaan kehittämällä menetelmällä voidaan valmistaa tekstiilijätteestä täysin uutta tekstiilikuitua. Tämän Infinna-kuidun raaka-aineena voidaan käyttää myös muita selluloosapitoisia jäte- ja sivuvirtoja, kuten kierrätyskartonkia ja -paperia sekä vehnänoljen kaltaisia maatalouden sivuvirtoja.

Paimiolainen Rester Oy puolestaan on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava suomalainen yritys, joka mahdollistaa yritystekstiilien kierrätyksen uudeksi tekstiilikuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi.

Uusi tekstiilien kierrätykseen ja uuden tekstiilikuidun valmistukseen perustuva teollisuus tarjoaa myös kansainvälisiin kumppanuuksiin ja tuotantoketjuihin perustuvia mittavia mahdollisuuksia. Korkeatasoisten luksustuotteiden ja laadukkaiden, muovittomien tekstiilien kysyntä merkitsee mahdollisuuksia käynnistää uutta tuotantoa sekä korjaus- ja uudelleenvalmistuspalveluita. Tuotannollista yhteistyötä on viriämässä tai siihen on havaittu kiinnostusta Baltian ja Pohjoismaiden lisäksi myös muualla Euroopassa.

EU:n tavoitteena kierrätykseen perustuva tekstiilituotanto

Euroopan komissio on päättänyt, että tekstiilijätteen kerääminen muuttuu pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa, että lähivuosina on rakennettava useita uusia käsittelylaitoksia.

EU:n tavoitteena on, että vuonna 2030 EU-markkinoille saatetut tekstiilituotteet olisivat pitkäikäisiä ja kierrätettäviä sekä pääasiassa valmistettu kierrätetyistä kuiduista. Komission visiona on, että tekstiilituotteissa ei olisi haitallisia aineita ja ne olisi tuotettu sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. Kierrätys korvaisi tekstiilien polttamisen ja kaatopaikalle viemisen, mikä edellyttää innovatiivisia kuitujen kierrätysteknologioita sekä uudenlaisia, entistä vastuullisempia liiketoimintamalleja.

Selvitys on toteutettu osana 2016–2022 toteutettua BRIDGES-hanketta, jota EU:n Interreg Europe -ohjelma rahoitti. Kartoituksen tuloksista keskusteltiin BRIDGES-hankkeen ja S3 BERRY+ -verkoston tilaisuuksissa 27.–28.9.2022 Uudenmaan liitossa.

Tutustu selvitykseen (englanniksi)

Lisätietoja:

Ari Lainevuo

Tutkimuspäällikkö

+358 50 363 1657

Älykäs erikoistuminen – Ihmisten kaupunki, Nopea laajakaista, Uudenmaan liiton tietopalvelut, valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus