Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Tervetuloa aluehallinnon uudistus!  

Tuija Telén

Syksyllä käynnistynyt laaja valtion aluehallinnon uudistus on tällä hetkellä yksi keskeisimpiä asioita julkishallinnon kehittämisessä. Tässä muutoksessa yhdenmukaistetaan ja sujuvoitetaan valtion lupa- ja valvontakäytäntöjä vuoteen 2026 mennessä.

Uudistus on tervetullut, sillä toimintaympäristö on muuttunut esimerkiksi sote- ja pelastuspalveluiden siirron sekä tulevan TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisen myötä. Nykymuotoinen valtion aluehallinto on peräisin vuodelta 2010. 

Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan uuteen valtakunnalliseen virastoon, jonka sijainti lienee Uudellamaalla. Olemme viestineet valtiovarainministeriöön, että Uudenmaan liitto on valmis osallistumaan valmisteluun etenkin kaavoituksen ohjaus- ja valvontatehtävissä sekä EU:n rakennerahoituksen osalta. ’

Uusimaa tarvitsee ehdottomasti oman elinvoimakeskuksen.

Uudistuksessa muodostetaan myös uudet alueelliset elinvoimakeskukset, joilla on tärkeä kehittäjärooli. Uusimaa tarvitsee ehdottomasti oman elinvoimakeskuksen. Sitä puoltavat maakunnan lähes 1,8 miljoonan väkiluku, yritysten suuri lukumäärä sekä laaja työssäkäyntialue. Jotta keskukset voivat tarjota korkeatasoisia palveluja asukkaille ja yrityksille, niille on varattava riittävät resurssit. 

Haluan muistuttaa, että aluehallinnon uudistuksen punaisena lankana tulee olla tiivis vuorovaikutus alueidenkäyttö-, liikenne-, ympäristö- ja elinvoimateemojen välillä. Näin voidaan tukea kokonaisuuksien hallintaa ja monialaisuutta, joka onkin yksi hankkeen säädösvalmistelun pääperiaatteista. Digitalisaation hyödyntämiseen ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistamiseen on varattava rahoitusta ja osaamista, jotta palvelut saadaan toimimaan tehokkaasti. 

Maakuntien liitot ovat olennainen osa aluehallinnon kokonaisuutta, ja näen, että roolimme tulee korostumaan entisestään, kun valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä siirretään uuteen valtakunnalliseen virastoon.  

Tuoreena, juuri työni aloittaneena Suomen suurimman maakunnan johtajana toivotan menestystä uudistuksen valmistelussa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tulevien uusien virastojen kanssa.   

Tuija Telén

Kirjoittaja on Uudenmaan maakuntajohtaja.

Yhteystiedot:

tuija.telen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 801 6009