Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Välkommen regionförvaltnings­reformen!  

Tuija Telén

Den omfattande reformen av statens regionförvaltning som inleddes förra hösten är just nu ett av de viktigaste ärendena i utvecklandet av den offentliga förvaltningen. Den här förändringen går ut på att göra statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter enhetligare och smidigare tills år 2026.

Reformen är välkommen eftersom verksamhetsförutsättningarna har ändrats, exempelvis via överföringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna och via överföringen av organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna. Den nuvarande statliga regionförvaltningen härstammar från år 2010. 

Statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter koncentreras till ett nytt riksomfattande ämbetsverk, som torde ligga i Nyland. Vi har meddelat Finansministeriet att Nylands förbund är redo att delta i beredningen, speciellt då det gäller styrnings- och tillsynsuppgifter inom planläggningen samt EU:s strukturfondsfinansiering. 

Nyland behöver nödvändigtvis en egen livskraftscentral.

Reformen omfattar också att nya regionala livskraftscentraler bildas och de har en viktig utvecklarroll. Nyland behöver nödvändigtvis en egen livskraftscentral. Landskapets invånarantal på inemot 1,8 miljoner, det stora antalet företag och ett omfattande pendlingsområde talar för detta. För att centralerna ska kunna erbjuda högklassiga tjänster för invånare och företag, bör tillräckliga resurser reserveras för ändamålet. 

Jag vill påminna om att den röda tråden i regionförvaltningsreformen ska vara en tät interaktion mellan teman såsom områdesanvändning, trafik, miljö och livskraft. På så sätt går det att stödja hanteringen av helheter och en tillräcklig bredd, vilken också är en av huvudprinciperna för projektets lagberedning. För att säkra utnyttjandet av digitalisering och fungerande datasystem ska ändamålsenlig finansiering och kompetens reserveras. Detta leder till effektivitet för tjänsternas del. 

Landskapsförbunden är en väsentlig del av regionförvaltningen och jag anser att vår roll kommer att ytterligare förstärkas i och med att statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter överflyttas till ett nytt riksomfattande ämbetsverk.  

I egenskap av färsk direktör för Finlands största landskap önskar jag all framgång för reformberedningen. Jag väntar med intresse på ett framtida samarbete med nya ämbetsverk.   (Du går över till annan tjänst)

Tuija Telén

Skribenten är Nylands landskapsdirektör.

Kontaktuppgifter:

tuija.telen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 801 6009