Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Nuoria opiskelijoita istumassa pöytien ääressä.

Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä

Osaaminen ja työllisyys ovat erittäin tärkeitä sekä hyvinvoinnin että kilpailukyvyn kannalta. Uudenmaan liiton tehtäviin kuuluu koulutuksen edunvalvonta ja alueellisen koulutustarpeen ennakointi. Teemme aktiivisesti työtä sen puolesta, että alueella olisi tarjolla riittävästi koulutuspaikkoja ja osaavaa työvoimaa riittäisi elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tavoitteemme on lisätä koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhdessä Uudenmaan kuntien, koulutuksen järjestäjien, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Osaava työvoima on Uudenmaan elinvoiman edellytys

Uusimaa tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa. Meillä on Suomen koulutetuin väestö, mutta alueella on myös matalasti koulutettuja. Työllistyminen edellyttää tulevaisuudessa vähintään toisen asteen koulutusta. Pyrimme helpottamaan työvoimapulaa ennakoimalla koulutuksen tarvetta ja parantamalla työnantajien tarpeiden ja työnhakijoiden kohtaamista.

Uudenmaan liitto on mukana Ennakointikamari-yhteistyössä ja on sen toiminnan suurin rahoittaja. Ennakointikamari pyrkii vahvistamaan uusimaalaisen koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja koulutuksen ennakointia.

Toimimme myös Uudenmaan jatkuvan oppimisen verkostossa, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Verkoston tavoitteena on koota yhteen toimijat ja palvelut sekä ideoida ja edistää uudenlaisia, kansalaisten tarpeisiin vastaavia jatkuvan oppimisen kokeiluja.

Tavoitteenamme työllisyysasteen nostaminen

Uudenmaan työllisyysaste on kansainvälisesti vertailtuna alhainen. Uusimaa-ohjelmassa asetettu tavoitteemme on saavuttaa maakunnassa 80 prosentin työllisyysaste vuoteen 2030 mennessä. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää työurien pidentämistä. Koulutustason nostaminen on tässä avaintekijä.

Osaavan työvoiman, niin korkeasti koulutettujen kuin ammatillisen koulutuksen saaneiden, heikko saatavuus on jo pitkään ollut yksi merkittävimmistä kasvun esteistä alueen yrityksille. Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin edistäminen on yksi keino parantaa työvoiman saatavuutta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla menestystä

Korkeakoulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat Uudenmaan menestyksen avaimia. Alueella on neljä yliopistoa ja seitsemän ammattikorkeakoulua. Uusimaa-ohjelmassa määritelty tavoitteemme on olla EU:n innovatiivisin alue ja nostaa tutkimus- ja kehittämismenojen osuus viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Nykyisellään osuus on noin 3,7 prosenttia.

Älykkään erikoistumisen strategiamme keskittyy innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Sivu päivitetty viimeksi: 13.12.2023