Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Sydämen muotoon leikattu vihreä pensas, kukkia ja taustalla paljon ihmisiä.

Tilastoja alue- ja kuntataloudesta

Alue- ja kuntatalouden tilastot sisältävät Uudenmaan kuntien talouslukuja ja tietoa maakuntien bruttokansantuotteesta. Kunnista on saatavilla tilastotietoa verotuloista, vuosikatteesta, lainakannasta, valtionosuuksista ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasauksesta.

Bruttokansantuote maakunnittain

Kuntien verotulot

Alla tiedot kuntien kokonaisverotuloista sekä kunnallis- ja yhteisöverosta.

Kuntien vuosikate

Vuosikate kuvaa kuntien kokonaistulorahoitusta. Se kertoo, kuinka paljon kunnille jää juoksevien menojen jälkeen käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Kuntien lainakanta

Lainakanta kuvaa kuntakonsernin velkatilanteen euroina asukasta kohden. Velkaantumiseen vaikuttaa erityisesti kuntien tekemät investoinnit.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien saamien valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuus. Suomessa valtionosuudet muodostavat noin neljänneksen kuntien tulorahoituksesta. Eniten valtionosuuksia saavat tyypillisesti kunnat, joiden työttömyys, ikärakenne ja pienituloisuusaste ovat korkeita.

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Sivu päivitetty viimeksi: 11.8.2023