Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Työpajasarja kutsuu kansalaisyhteiskunnan toimijat ja julkisen sektorin ratkomaan yhdessä kestävyyshaasteita

Kiertotalousmurros on We Make Transition! -hankkeen kolmen työpajan sarja huhti-toukokuussa. Työpajoissa keskitytään jakamistalouden ratkaisuihin sekä tilojen, rakennetun ympäristön ja maankäytön kestävään käyttöön.

Kutsumme mukaan yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat, kunnat, oppilaitokset ja yritykset Uudeltamaalta. Tavoitteena on luoda visio yhteiselle kestävyystyölle, keskustella haasteista ja kehittää niihin yhdessä ratkaisuja.

− Toivomme tilaisuuksien synnyttävän uusia vuorovaikutuksen kanavia kunnille, kansalaisyhteiskunnalle ja muille kestävyystyön parissa toimiville, sanoo hankkeen projektipäällikkö Miranda Sundholm.

Ensimmäinen tilaisuus 26.4.

Kierotalousmurros-työpajat järjestetään Helsingissä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen. Toivomme ensisijaisesti osallistumista kaikkiin kolmeen tilaisuuteen, mutta osallistua voi myös osaan. Menetelmänä käytetään Alankomaissa kehitettyä murrosareenaprosessia.

Ensimmäisessä murrosareenassa 26.4. muotoillaan tämän hetken haasteet sekä visiomme tulevaisuudesta. Mitä lähdemme ratkomaan? Mikä estää kiertotalouden vauhdittamista yhdessä? Entä mitä olemassa olevia vahvuuksia haluamme säilyttää? Mitä toivomme tulevaisuudelta?

Huhtikuun työpajan pohjalta lähdemme rakentamaan muutospolkuja kohti toivottua tulevaisuutta, eli jäsennetään ja priorisoidaan tarvittavat askeleet toivottuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisäksi toisessa murrosareenassa 8.5. tunnistetaan eri toimijoiden roolit.

Kolmannessa murrosareenassa 17.5. tehdään toimenpide-ehdotukset, ideoidaan kokeiluja ja päätetään, miten työtä viedään eteenpäin ja kenen toimesta. Vähintään yksi kokeilu valitaan toteutettavaksi.

Jos kiinnostuit työpajoista, ota yhteyttä Mirandaan.

Lisätietoja:

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö

We Make Transition!

  • Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden roolia vihreässä siirtymässä.
  • Murrosareenaprosessin avulla kansalaisyhteiskunta tuodaan tiiviimmin mukaan innovaatiotoimintaan ja kestävyysmurrosta toteuttamaan.
  • Uudenmaan liitto toimii hankkeessa osapartnerina, yhteensä Itämeren alueella on 11 kumppania kuudesta maasta.
  • Kolmivuotinen hanke rahoitetaan EU:n Itämeriohjelmasta.

Avainsanat:

Hankkeet