Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

UKKE-hankkeiden tapaamisissa hyödyllistä oppien jakamista

Kutsuimme Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuella (UKKE) rahoittamamme hankkeet jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan. Kaksi etänä järjestettyä tapaamista osoittivat, että tällaisille verkostoitumisille on todella tarvetta.

Ensimmäisessä tilaisuudessa olivat mukana luovien alojen, tapahtumajärjestäjien, hyvinvointisektorin sekä innovaatioalan hankkeet. Toisessa kohtasivat ympäristösektorin ja yritysten hankkeet.

Rahoituksella tuettiin koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteitä.

 Tavoitteemme verkottaa hankkeita toteutui hyvin ja oli hienoa bongata hankkeiden välisiä matchmaking-hetkiä. Tärkeintä oli kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen, kertoo tapaamisten ideoija, kehittämispäällikkö Outi Ervasti Uudenmaan liitosta.

Hanketoimijoilta rakentavaa palautetta

Hankkeiden toimijat pitivät tilaisuuksia antoisina. He löysivät samoja intressejä ja aineksia synergiahyötyyn. Yhdessä oli myös hyvä pohtia esimerkiksi käytännön viestintähaasteita: mitkä kanavat toimivat ja mitkä eivät, miten kohderyhmät tai hankkeen luonne vaikuttaa viestintään ja voisiko suunnitella myös yhteisiä ulostuloja, tai voisiko liitto kenties tarjota alustan tiedottamiselle.

Uudenmaan liitolta toivottiin tukea aivan hankkeen alkuvaiheessa, kun hanketta vasta valmistellaan. Liiton aiemmista hauista poiketen UKKE-hankkeiden toteuttajissa on mukana paljon yhdistyksiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta hankerahoituksesta. Heille tutumman apurahan käytännöt ovat hyvin erilaiset.

Hanketoimijat totesivat, että ohjausryhmän kokoamiseen kannattaa käyttää aikaa ja mietintää. Havaintona jaettiin, että jos mukaan saa tärkeitä välittäjäorganisaatioita, sillä voi olla iso merkitys hankkeen onnistumiselle.

– Voisimme harkita ohjeistuksen laatimista ohjausryhmän kokoamiselle sekä vinkkilistaa toimivista käytännöistä, ehdotti EU-erityisasiantuntija Venla Virkamäki.

Nopeahkolla aikataululla toteutettavissa UKKE-hankkeissa haasteita oli tuonut muun muassa Suomen suhteellisen pitkä lomakausi, jolloin on hankala saada asioita eteenpäin. Liiallinen byrokratia oli myös noussut haasteeksi lyhytkestoisissa hankkeissa.

– Julkinen raha tulee aina tietyillä reunaehdoilla, jotka usein tuntuvat ylimitoitetuiltakin. Olemme tietoisia lyhytjänteisen hankehumpan huonoista puolista ja tulemme tekemään parhaamme turhan painolastin välttämisessä, sääntelyn puitteissa, toteaa EU-erityisasiantuntija Heikki Kallasvaara.

Yrityspuolen hankkeissa, joissa on kehitelty hybridityön välineiden ja mallien käyttöönottoa, havaittiin hyviä mahdollisuuksia tuottavuuden näkökulmasta. Kiinnostunutta asiakaskuntaa arvioitiin riittävän.

Jaossa oli noin viisi miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Uudenmaan liitolle maakunnan toimijoille jaettavaksi noin viisi miljoonaa euroa UKKE-rahoitusta. Koronan pahiten runtelemalla alueella elpymiseen ja jälleenrakennukseen tarkoitettua tukea sai 35 hanketta. Hakuaika oli vuodenvaihteen 2020–2021 molemmin puolin.

Hakemuksia saatiin ennätysvauhdilla ja suuri määrä. Hyviäkin hankkeita jäi valitettavasti ilman rahoitusta.

UKKE-raha oli tarkoitettu hankkeille, joilla parannetaan uusmaalaisten yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistetaan innovaatiotoimintaa sekä helpotetaan luovien alojen elpymistä. Etusijalla olivat hankkeet, jotka perustuivat yhteistyöhön ja hyödynsivät verkostoja.

Näillä näkymin seuraavan rahoitushaku avautuu ministeriön alueellisen jakopäätöksen jälkeen vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.

Avainsanat:

HankkeetRahoitus