Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Uudellamaalla rakennetaan maailman viisainta tapaa tehdä innovaatioita

Venla Virkamäki

Suomen ja Uudenmaan menestyminen rakentuu korkealle osaamiselle ja koko yhteiskuntaa hyödyttäville innovaatioille. Onnistuessaan uudet ideat ja innovaatiot parantavat yritysten kilpailukykyä, parantavat tuottavuutta ja luovat uusia työpaikkoja.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot eli TKI sekä monenlaiset rajat ylittävät kumppanuudet ovat avainasemassa rohkeassa uudistumisessa. Tarvitsemme niitä etsiessämme ratkaisuja ilmastonmuutoksen, luontokadon, eriarvoistumisen sekä ikääntymiseen kaltaisiin globaaleihin haasteisiin.

Suomi on edelleen houkutteleva maa TKI-investointien kannalta, mutta henkilöstön osaamisen puutteet ja syrjäinen sijainti laskevat houkuttelevuutta. Maailmalla TKI-panostukset ovat kasvussa, mutta Suomi uhkaa pudota kärkijoukon kyydistä. TKI-intensiteettitason lasku juontaa juurensa Nokian matkapuhelinliiketoiminnan romahdukseen. Myös muun yrityssektorin TKI-investointien kasvu on jäänyt vaatimattomaksi, eikä ole riittänyt paikkaamaan Nokian jättämää aukkoa.

Haluamme lisätä TKI-investointien määrää

Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen, että koko maan TKI-investoinnit nousevat neljään prosenttiin BKT:sta vuosikymmenen loppuun mennessä. Uudenmaan alueella tehtävillä päätöksillä on iso merkitys: täällä tehtävien TKI-menojen osuus koko maan TKI-menoista on noussut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maakunnan alueella tehtävät TKI-panostukset ovat nykyään noin puolet koko Suomen TKI-menoista. Tavoitteenamme on, että Uudellamaalla TKI-panostukset olisivat viisi prosenttia maakunnan BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Uudellamaalla tehtävät TKI-panostukset ovat nykyään noin puolet koko Suomen TKI-menoista.

Kansallisesti tehtävät julkisen sektorin panostukset ovat merkittävässä roolissa niin Suomen kuin Uudenmaan TKI-tavoitteen saavuttamisessa, mutta myös alueemme omien toimijoiden tekemillä päätöksillä on suuri vaikutus. Yritysten tekemät TKI-investoinnit muodostavat merkittävän osan TKI-menojen kokonaisuudesta. Toisaalta alueemme innovaatioekosysteemit, kehittämisympäristöt ja testbedit tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia panostaa TKI-toimintaan.

Uudellamaalla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä TKI-toimintaa, mutta se ei tapahdu ilman TKI-toimijoiden yhteistyötä

Uudellamaalla on useita vahvoja TKI-toimijoita, paljon yhteistyötä ja kumppanuuksia. Täällä on myös kansainvälisesti arvostettua erityisosaamista, kuten ICT, nanoteknologia, aivotutkimus, kvanttiteknologia, peliteollisuus, kestävän kehityksen edistämisen teknologiat ja kiertotalous. Osaamista hyödyntävää yritystoimintaa on myös runsaasti. Lisäksi meillä on nousujohteinen ja vahva startup-ekosysteemi. Alueella toimii myös useita korkeakouluja, jotka kehittävät yhteistyössä yritysten kanssa uutta teknologiaa.

Meillä on siis kaikki mahdollisuudet nostaa TKI-intensiteettiä yhdessä ja saavuttaa viiden prosentin tavoitteemme Uudellamaalla. Avainsanoja ovat pitkäjänteinen verkosto- ja ekosysteemikehittäminen sekä avoin yhteistyö ja toiminnan yhteensovittaminen niin kansallisesti kuin alueellisesti ja erityisesti kansallisen ja aluetason TKI-toimintaa rahoittavien toimijoiden kesken.

Järjestimme torstaina 6.10. ensimmäisen työpajan, jossa pohdittiin sitä, miltä voisi näyttää Uudenmaan innovaatioyhteistyön sitoumus ja millaisia toimenpiteitä siihen voisi liittyä. Jatkamme tätä keskustelua uusimaalaisten TKI-toimijoiden kanssa.

Miksi tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita?

Ilmastokriisi ja luontokato, väestön ikääntymisen aiheuttamat haasteet sekä digitalisaatio ilmiöinä haastavat yhteiskuntia. Toisaalta koronapandemia ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa ovat tuoneet viimeistään esiin monet riippuvuutemme fossiilista materiaaleista sekä epästabiileista ja epäreiluista tuotantoketjuista.

Tämä haastaa myös mahdollisuuksiamme pärjätä tulevaisuudessa. Jotta meidän yrityksemme pärjäävät kilpailussa myös vuonna 2050, ja jotta meillä on resilienssiä myös silloin tulevaisuudessa, tarvitsemme valtavan paljon kulttuurisia ja systeemisiä muutoksia. Niitä vievät eteenpäin olemassa olevat ja uudet teknologiat sekä uudet ja innovatiiviset toimintatavat. Vahva TKI-toiminta edesauttaa molempia ja auttaa meitä pysyäksemme maailman kärjessä.

TKI-toiminnan ytimessä on tuottaa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien vähenemiseen. TKI-toiminta tuottaa osaltaan maakuntaan liiketoimintaa, kasvua ja uusia työpaikkoja.  

Lisätietoja:

Venla Virkamäki

Kirjoittaja on liiton EU-erityisasiantuntija (innovaatiot). Hänen intohimojaan ovat ihmisten verkottaminen sekä Uudenmaan kauniiseen ja moninaiseen ympäristöön tutustuminen pyörällä. Yhteystiedot: puh. 040 619 4133 venla.virkamaki@uudenmaanliitto.fi